thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Delegatie aanmaken/intrekken bij medewerker

Je maakt de delegaties aan per medewerker en hiervoor krijgt de medewerker "rechten" op bepaalde workflows t.a.v. medewerkers die onder een bepaalde organisatorische eenheid vallen. De medewerker krijgt ook de benodigde autorisatie.

Je koppelt de delegaties onder de medewerker/functieregel, dus de delegatie geldt vanaf de begindatum t/m de (eventuele) einddatum van de functieregel. Mocht er later een nieuwe functieregel ontstaan, dan worden veel gegevens van de oude functieregel automatisch gekopieerd. Dit geldt ook voor de delegaties van de functieregel.

Nieuw in Profit 12

Inhoud

Profit Windows

Je kunt bij elke medewerker een delegatie aanmaken of verwijderen.

Delegatie aanmaken:

 1. Ga naar HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open een medewerker, tabblad Functie.
 3. Open de functie, tabblad Delegatie.
 4. Voeg de delegatieregels toe.

  Elke delegatieregel bevat een delegatie en een organisatorische eenheid waarvoor deze geldt.

  Met een delegatie neemt een medewerker een takenpakket van een leidinggevende over, kijk daarom altijd wat de organisatorische eenheid is van de leidinggevende. Deze moet je koppelen in de delegatieregel bij de medewerker.

Delegatie verwijderen:

Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden. Door het verwijderen van de delegatie wordt ook de (automatisch toegekende) autorisatie ingetrokken. Let op dat je zelf eventueel handmatig toegekende autorisatie weer intrekt.

 • Verwijder de delegatie uit de functieregel.
 • Voeg een nieuwe functieregel toe, hierdoor wordt de vorige functieregel afgesloten. De delegatie blijft gelden t'/m einddatum van de oude functieregel.
 • Is er sprake van een functieregel die gemuteerd wordt op basis van contract? Voeg dan een nieuwe contractregel toe nadat je de delegatie hebt verwijderd uit de functieregel.

InSite

Een leidinggevende kan voor zijn eigen organisatorische eenheid een delegatie aanmaken of intrekken. Voor het toevoegen of intrekken van een delegatie wordt een workflow gestart.

Delegatie aanmaken:

 1. Ga naar de pagina Delegatie profielkeuze.
 2. Als er meerdere profielen zijn, selecteer je het profiel. Als er maar één profiel is, wordt deze stap overgeslagen.
 3. Klik op de medewerker voor wie je een delegatie wilt aanmaken op je eigen organisatorische eenheid. Je ziet alle medewerkers, filterautorisatie is niet van toepassing.
 4. Selecteer de delegatie.

Delegatie intrekken:

 1. Ga naar de pagina Delegatie intrekken delegatiekeuze.
 2. Als er meerdere profielen zijn, selecteer je het profiel. Als er maar één profiel is, wordt deze stap overgeslagen.

Klik op de delegatie die je wilt intrekken. Je ziet alleen delegaties van je eigen organisatorische eenheid.

Delegaties raadplegen

Er zijn verschillende manieren om vastgelegde delegaties te raadplegen.

Profit Windows:

 • Je ziet alle delegaties in HRM / Medewerker / Overzicht / Delegatie.
 • Je kunt de delegaties zichtbaar maken in het organigram.

 • Je ziet de delegaties ook in het organigram in de eigenschappen van een organisatorische eenheid of medewerker.

InSite:

 • Je ziet de delegaties in de eigenschappen van een medewerker, als je het betreffende pagina-onderdeel hebt toegevoegd.

Direct naar

 1. Delegatie van workflow/takenpakket
 2. Workflow en delegatie inrichten
 3. InSite inrichten
 4. Delegaties aanmaken, intrekken en raadplegen

Process

Autorisatie

Work area

InSite/OutSite