thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Delegatie - InSite inrichten

Een leidinggevende kan delegaties toevoegen en intrekken via InSite. Voer eerst de basisinrichting van delegaties uit.

Nieuw in Profit 12

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

 • Medewerkers delegeren

Type pagina activeren

Autorisatie inrichten:

 1. Autoriseer de InSite-pagina's.

  Als je de standaard gebruikersgroepen gebruikt, geldt het volgende: Alle InSite-pagina's zitten in de standaardfunctionaliteit MSS/delegatie. Deze functionaliteit is opgenomen in de standaardrol Functioneel applicatiebeheer (Profit). Gebruikers (managers) die lid zijn van de standaard gebruikersgroep Functioneel applicatiebeheer (Profit) hebben recht op alle pagina's voor delegaties.

 2. Deel filterautorisatie uit op type dossieritem voor managers die via de workflow delegaties mogen aanmaken of intrekken:
  • Delegatie (Profit)
  • Delegatie intrekken (Profit)

InSite inrichten:

Voor het aanmaken en intrekken van delegaties voeg je de volgende pagina's toe in InSite:

 • Delegatie profielkeuze
 • Delegatie intrekken profielkeuze

Je kunt de pagina Medewerker delegaties als een pagina-onderdeel plaatsen op een pagina met medewerkergegevens. De pagina Medewerker delegaties toont een overzicht van de delegaties van de medewerker.

Zie ook:

Profielen en workflows inrichten:

De onderstaande profielen en workflows worden standaard meegeleverd, richt deze zelf in.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Richt de workflows in bij de volgende typen dossieritem:
  • Delegatie (Profit)
  • Delegatie intrekken (Profit)
 3. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 4. Richt de volgende profielen in voor het aanmaken van delegaties:
  • Aanmaken delegatie medewerker
  • Beoordelen delegatie medewerker
  • Aanmaken delegatie intrekken

  Je kunt ook je eigen profielen aanmaken. In het aanmaakprofiel koppel je de workflow en het beoordelingsprofiel.

  Je kunt geen contexten inrichten.

 5. Richt het profiel Aanmaken delegatie intrekken in en koppel in dit profiel de workflow voor het intrekken van delegaties.

Zie ook:

Direct naar

 1. Delegatie van workflow/takenpakket
 2. Workflow en delegatie inrichten
 3. InSite inrichten
 4. Delegaties aanmaken, intrekken en raadplegen

Process

Workflow

Work area

InSite/OutSite