thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooprelatie

Met deze muterende workflow ben je als instuurder in staat om een nieuwe verkooprelatie/debiteur te laten beoordelen en aan te maken.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden drie statussen gebruikt: Concept, Goedgekeurd en Afgekeurd. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Concept.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties: Goedkeuren, Afkeuren en Opnieuw insturen verkooprelatie.

Waarom welke stappen?

De workflow Verkooprelatie komt langs de verantwoordelijke, die de beoordeling van de debiteuren doet. Deze verantwoordelijke kan de verkooprelatie goed- of afkeuren. Bij een afgekeurde verkooprelatie krijgt de instuurder een ter info taak en de status van de verkooprelatie wijzigt van concept naar afgekeurd. Hierbij wordt de verkooprelatie niet aangemaakt maar het dossier blijf wel bestaan. Bij terug naar instuurder kan de instuurder de verkooprelatie aanpassen en dan opnieuw insturen. Bij goedkeuren wordt de verkooprelatie definitief aangemaakt.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Verkooprelatie Dossier

Work area

CRM