Controle op normuren bij uren boeken in InSite

Je kunt het saldo van de uren die de medewerker boekt laten controleren op wat deze medewerker volgens zijn rooster normaal werkt. Dit werkt alleen bij specifieke roosters. Dit wordt met name gebruikt in de detacheringsbranche.

Dit geldt voor het uren boeken via de kalenderweergave in InSite.

De medewerker kan hierdoor alleen overwerk/meeruren boeken zodra de normuren overschreden zijn.

Let op:

De optie Controle op normuren werkt niet in Nacalculatie per week.

De controle werkt wel in Uren boeken per week in InSite en Nacalculatie per regel in Profit met de actie Afsluiten periode.

De controle op normuren is niet mogelijk als je gebruik maakt van de Flex-activering (Uitzendbranche).

Instelling Projecten met roostercontrole op normuren

Op hoog niveau leg je in de instellingen van Projecten vast dat je roostercontrole op normuren wilt gebruiken. Dit doe je via Projecten / Beheer / Instellingen / Project, tabblad Controles .

  1. Vink Controle op contract aan.
  2. Selecteer bij Roostercontrole de optie Controle op normuren.

    - Vul bij Afwijking normuren (%) een percentage in dat per week afgeweken mag worden van het totale aantal. Als je '1' invult mag de week bijvoorbeeld uitkomen op 39,98 uur.

    - Vul bij Afwijking normuren (uren) een aantal uur in dat afgeweken mag worden van het totale aantal. Bijvoorbeeld 0,50 uur.

Zie eventueel: Projectinstellingen Uren en controles inrichten

Urensoorten inrichten

In de urensoorten leg je vast of deze meetelt bij de normuren (in specifieke roosters) of niet. Profit stelt bij nieuwe urensoorten voor om wel mee te tellen, namelijk bij Gewerkt, Verlof, Wachtdag en Verzuim. Bij urensoorten als Meerwerk, Overwerk, Uitleen, Gewerkt extra tarief, etc. zal doorgaans ingesteld zijn dat deze niet meetellen in normuren.

Inrichten per urensoort doe je via Projecten / Project / Urensoort met het veld Meetellen in normuren.

Boekingslay-outs eventueel afwijkend inrichten

Stel eventueel in de boekingslay-outs, afwijkend van wat je in de Project-instellingen hebt ingesteld, in dat je wél of niet wilt controleren op normuren bij afsluiten van het uren boeken.

Dit doe je via Algemeen / Beheer / Boekingslay-out / open de boekingslay-out / tabblad Algemene instellingen, veld Roostercontrole.

Zie: Boekingslay-out Uren boeken per week in kalenderweergave inrichten

Uren boeken met normuren controle

Boek uren. Bijvoorbeeld via de Uren boeken via kalenderweergave in InSite.

Als je op Afsluiten klikt, verschijnt een melding zodra je te weinig of teveel normuren voor de week hebt geboekt.

Of gebruik Nacalculatie boeken per regel met de actie Periode afsluiten.

Dit werkt alleen bij medewerkers die een specifiek rooster hebben (HRM).

Direct naar

  1. Acties bij Uren boeken per week in InSite