Week afsluiten/vrijgeven

Als je klaar bent met boeken van je uren in de week, kun je de week afsluiten. Dit is identiek aan de actie Periode afsluiten. Na afsluiten is de week geblokkeerd voor wijzigingen en kan geaccordeerd worden. In de nacalculatieregel zie je dit terug bij het veld Afgesloten, als dit veld is toegevoegd aan de weergave.

Het afsluiten van de week kan weer teruggedraaid worden via Vrijgeven week. Als er een regel is afgekeurd, geeft Profit de week sowieso weer automatisch vrij, zodat de regels gewijzigd kunnen worden.

Of de acties beschikbaar zijn of niet, hangt samen met de inrichting van de boekingslay-out. Deze actie is beschikbaar voor de boekingslay-outs voor het kalender- en stapelboeken en het nieuwe matrix uren boeken per week.

Week afsluiten:

 1. Controleer rechts onder de kalender of je genoeg uren hebt geboekt.
 2. Klik op de actie: Afsluiten week. Dit doe je als je aan wilt geven dat je klaar bent met uren boeken.

  Op dat moment voert Profit de roostercontrole uit.

  De roostercontrole kan per boekingslay-out, als dit is ingericht, afwijken ten opzichte van de projecten-instellingen.

  Ook kan de controle op normuren worden uitgevoerd als dit is ingericht. Je krijgt een melding dat je te weinig of teveel uren (bijv. van de urensoorten normale uren en verlof- en verzuimuren samen) hebt geboekt volgens je specifieke rooster.

  Als de week is afgesloten, kunnen de uren worden geaccordeerd via InSite of Profit.

 3. Klik op Ja bij de vraag.

  Vervolgens verschijnt een icoon van een slot over de week. Je kunt nu de uren niet meer wijzigen. Mocht dit toch nodig zijn, dan kan de week weer vrijgegeven worden.

 4. Klik op de actie: Vrijgeven week. Dit doe je als je een afgesloten week weer vrij wilt geven. Je kunt dan weer mutaties toevoegen in die week.