Betaald ouderschapsverlof inrichten

De Wet betaald ouderschapsverlof voor ouders regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Beide ouders worden in het eerste levensjaar van het kind voor 9 weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De wet betaald ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 in werking getreden.

Je kunt de nieuwe wettelijke betaalde ouderschapsverlofrechten inrichten in Profit.

Neem ook eens een kijkje op de gave themapagina!

Let op:

Heb je ondersteuning nodig met de inrichting van betaald ouderschapsverlof? Neem dan contact op met Servicemanagement.

Inhoud

Beschrijving

De wet betaald ouderschapsverlof voorziet in de onderstaande verlofrechten:

 • 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte
 • Het betalingsniveau is vastgesteld op 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon.
 • De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd.
 • Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling.
 • De WAZO vergoeding voor opgenomen betaald ouderschapsverlof kan via een UWV bericht vanuit Profit worden aangevraagd.

Wie

Omschrijving

% betaald

Recht

Geldigheid

Moeder

Zwangerschapsverlof

100%

16 weken

16 - 18 weken

Partner

Geboorteverlof

100%

1 week

4 weken

Partner

Aanvullend geboorteverlof

70%

5 weken

6 maanden

Beiden

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

70%

9 weken

1 jaar

Beiden

Wettelijk onbetaald ouderschapsverlof

0%

17 weken

8 jaar

Let op:

Bovenstaande tabel geeft de huidige wet- en regelgeving weer. De cao kan hierop afwijken.

Actuele gegevens

Op tabblad Ouderverlof saldo in de eigenschappen van de medewerker is het door middel van de kolommen Actueel opgenomen en Actueel saldo inzichtelijk gemaakt wat het actuele ouderverlofsaldi is.

Deze gegevens worden elke dag bijgewerkt door Actuele gegevens vernieuwen en worden berekend aan de hand van de som van het totaal van de verlofboekingen t/m vandaag - 1 dag. Vervolgens wordt het aantal verlofuren gedeeld door het aantal uren per week (geldende rooster medewerker). zie onderstaand voorbeeld.

Rekenvoorbeeld:

Medewerker Jan van den Brandts is op 25-03-2022 vader geworden van een zoon. Na het registreren van zijn zoon is direct het Ouderverlof saldo zichtbaar in de eigenschappen van de medewerker. Jan heeft recht op 9 weken Betaald ouderschapsverlof.

Jan neemt van 01-04-2022 tot en met 31-12-2022 iedere maandag 8 uur betaald ouderschapsverlof op. Hij opent de eigenschappen van de ouderschapsverlof overeenkomst en ziet op tabblad Opnamen alle opnamen van 01-04-2022 tot en met 31-12-2022. Omdat ouderschapsverlof altijd achteraf wordt opgenomen, wordt het saldo berekend tot en met gisteren.

In totaal heeft hij tot en met 27-11-2022 256 uur ouderschapsverlof opgenomen. Jan heeft een werkweek van 40 uur. De berekening is dan als volgt: 256 / 40 = 6,4. Jan heeft op dat moment 6,4 weken opgenomen. Op tabblad Ouderverlof saldo zijn de kolommen Actueel opgenomen en Actueel saldo zichtbaar.

Let op:

Zijn de sluitingsdagen niet verwerkt op tabblad Opnamen, wijzig dan de verlof prioritering via: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof en zorg dat Feestdag boven Ouderschapsverlof staat.

InSite inrichten

Op InSite beschik je over de pagina Mijn ouderverlof. Voeg deze toe aan je site en je beschikt direct over een werkende portal! De pagina kun je naar eigen inzicht indelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om onderstaande indeling over te nemen. Hierdoor wordt het voor de medewerker meteen duidelijk hoe ze geboorteverlof en ouderschapsverlof kunnen opnemen en waar ze de geboorte van hun kind kunnen vastleggen. Na het vastleggen van het kind zie je in de weergave 'Ouderverlof' direct waar je recht op hebt.

Mijn ouderverlof aanpassen:

Wil jij ook de banners Geboorteverlof, Aanvullend geboorteverlof, Betaald ouderschapsverlof, Onbetaald ouderschapsverlof en Kind toevoegen inrichten? Lees dan onderstaande instructie! Let er wel op dat je werkt vanuit Mijn ouderverlof.

 1. Log in op de InSite-site en klik op: Sitebeheer.
 2. Ga naar: Mijn InSite / Ouderverlof portaal
 3. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Indeling.
 5. Open de eigenschappen van de banner.
 6. Ga naar het tabblad: Bannerinstellingen.
 7. Klik op: Onderhouden achter Vaste lijst.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Voeg de pagina’s Geboorteverlof inplannen, Aanvullend geboorteverlof inplannen, Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof toe. Beschik je niet over deze pagina's? Voeg dan de pagina 'Mijn ouderverlof' toe', richt de profielen in en koppel deze vervolgens aan de pagina.
 10. Open de pagina Geboorteverlof inplannen.
 11. Vul Afwijkende toelichting in. Bijvoorbeeld: Plan dit verlof binnen 4 weken na de geboorte.
 12. Klik op: Aanpassen.
 13. Doe dit ook voor:

  Aanvullend geboorteverlof met de tekst: Naast geboorteverlof heb je ook recht op aanvullend geboorteverlof.

  Betaald ouderschapsverlof met de tekst: Beide ouders | 9 weken 70% betaald | recht vervalt na 1 jaar.

  Onbetaald ouderschapsverlof met de tekst: Beide ouders | 17 weken onbetaald | recht vervalt na 8 jaar.

 14. Klik op: Opslaan en sluiten.
 15. Klik op: Aanpassen.
 16. Klik op: Pagina-onderdeel toevoegen en selecteer Banner.
 17. Geef de titel van de Banner op.
 18. Selecteer Vaste lijst bij Bron.
 19. Klik op: Onderhouden achter Vaste lijst.
 20. Klik op: Nieuw.
 21. Selecteer Kind toevoegen bij Pagina.
 22. Klik op: Aanmaken.
 23. Klik op: Opslaan en sluiten.
 24. Selecteer de Presentatiestijl en klik op: Aanmaken.
 25. Herhaal stap 16 t/m 24 voor Zwangerschapsverlof.
Looninrichting

Vanaf 2 augustus 2022 is het mogelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen, waarbij het UWV, nadat de werkgever een aanvraag heeft gedaan, een uitkering doet van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

Lees hier meer over de looninrichting!

Opname ouderschapsverlof

Opname via het rooster

Zodra de medewerker een kind heeft vastgelegd als familielid, ontstaat er automatisch saldo voor de verschillende soorten ouderverlof. Het betaald en onbetaald ouderschapsverlof wordt opgenomen via het rooster. De medewerker stuurt hiervoor een roosterwijziging in via een profiel voor opname van ouderschapsverlof. Lees hier meer over de opname via het rooster.

Let op:

Maak je gebruik van een verdeling tussen betaald en onbetaald verlof om de uitbetaling gelijk te houden? Houd er dan rekening mee dat er een gemiddelde van betaald en onbetaald wordt uitbetaald voor een periode. Hierdoor kan het voorkomen dat je de melding krijgt dat het niet mogelijk is om ouderschapsverlof op te nemen voor de volledige periode. Je lost dit op door twee losse regels aan te maken, de eerste met betaald ouderschapsverlof en de tweede met onbetaald ouderschapsverlof.

Onbetaald ouderschapsverlof opnemen na betaald ouderschapsverlof

Stuur je een roosterwijziging in voor wettelijk betaald ouderschapsverlof? Dan wordt dit automatisch een tijdelijke mutatie. Na de einddatum wordt weer de roosterregel van daarvoor toegepast. Wil je hierna onbetaald ouderschapsverlof opnemen? Dan stuur je een nieuwe roosterwijziging in voor onbetaald ouderschapsverlof. Dit zijn twee aparte mutaties/profielen omdat beide een andere geldigheidsduur hebben. Wettelijk betaald verlof is 1 jaar geldig terwijl onbetaald verlof 8 jaar geldig is.

Gebruik hiervoor ook het nieuwe signaal ‘Beoordelen opvolging tijdelijk rooster’ dat in Profit is toegevoegd. Die attendeert je erop dat het tijdelijke rooster binnenkort eindigt.

Ouderschapsverlof corrigeren

Wil je het ouderschapsverlof saldo corrigeren omdat er bijvoorbeeld al een deel is opgemaakt bij een andere werkgever? Dan kan je het saldo corrigeren door middel van een Verlofcorrectie.

Profiel

In Profit leveren we standaard profielen uit voor een roosterwijziging met betrekking tot ouderschapsverlof, dit zijn:

 • Uren per dag onbetaald ouderschapsverlof
 • Uren per dag ouderschapsverlof
 • Uren per week onbetaald ouderschapsverlof
 • Uren per week ouderschapsverlof
 • Werktijden onbetaald ouderschapsverlof
 • Werktijden ouderschapsverlof.
 • FTE per dag onbetaald ouderschapsverlof (Alleen onderwijs)
 • FTE per dag ouderschapsverlof (Alleen onderwijs)

  Let op:

  Alle profielen, met uitzondering van Uren per dag onbetaald ouderschapsverlof en Uren per dag ouderschapsverlof, worden standaard geblokkeerd uitgeleverd.

Eigen profielen inrichten voor ouderschapsverlof:

Als je beschikt over een eigen profiel voor het roostertype voor ouderschapsverlof kan je deze aanpassen. Het kan zijn dat in het eigen profiel gebruik wordt gemaakt van de Profit contexten, in dat geval hoef je niet te doen.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Vul Rooster in bij Type profiel in het snelfilter.

  Je ziet de profielen met betrekking tot roosterwijzigingen.

 3. Open de eigenschappen van het profiel Uren per dag ouderschapsverlof.
 4. Ga naar het tabblad: Context.
 5. Klik op: Onderhouden achter de context Mdw./rooster.

  Je ziet nu de contexten die je gebruikt. De standaard meegeleverde contexten herken je aan (Profit).

 6. Richt de velden naar eigen wens in.

  Je kunt nu bij het veld Type verdeling de voorkeurwaarde opgeven en het veld op niet zichtbaar zetten.

 7. Sluit de weergave.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
Restsaldo overhevelen

Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Het restsaldo van betaald ouderschapsverlof wordt dan overgeheveld naar onbetaald ouderschapsverlof. Het restsaldo van betaald ouderschapsverlof (9 weken) moet 1 jaar na de geboortedatum worden overgeheveld naar onbetaald ouderschapsverlof (17 weken). Profit genereert hiervoor een verlofcorrectie. Als de medewerker geen betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen wordt het in totaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Als een medewerker in dienst komt na het eerste levensjaar en voor het 8e jaar, dan krijgt de medewerker slechts 17 weken verlof. Profit gaat er vanuit dat al het betaalde ouderschapsverlof is genoten. Als dit niet het geval is moet er handmatige correctie worden gedaan om het saldo onbetaald ouderschapsverlof te verhogen.

Voorbeeld restsaldo overhevelen

Let op:

Zorg er wel voor dat je 'Restsaldo betaald ouderschapsverlof overhevelen naar onbetaald ouderschapsverlof' hebt aangevinkt in de eigenschappen van de verlofsoort.

Type verlof & Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde inrichten

Type verlof toevoegen:

Voeg, als je deze nog niet gebruikt, een type verlof toe voor betaald ouderschapsverlof.

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving (bijvoorbeeld BO en Betaald Ouderschapsverlof).
 4. Selecteer Ouderverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering zodat betaald bij onbetaald ouderschapsverlof staat.

  Het kan zo zijn dat op een feestdag de ouderschapsverlofdag gewoon doorgaat. Dit verschilt per werkgever en/of cao. Dit los je op door de feestdagentabel ook bij de verlofprioritering op te nemen waardoor je zelf kan bepalen of feestdagen een hogere prioriteit heeft dan andere verlofsoorten. Zorg dat je betaalde ouderschapsverlof en onbetaalde ouderschapsverlof qua prioritering boven het type verlof Feesdagen staat.

 7. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde toevoegen:

 1. Open de eigenschappen van het type verlof voor betaald ouderschapsverlof.
 2. Ga naar: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer de cao.
 5. Selecteer de arbeidsvoorwaarden.
 6. Vul de begindatum 02-08-2021 in.

  Als de geboortedatum van een kind op of na de begindatum valt, dan krijgt de medewerker voor dit kind ouderverlof.

 7. Selecteer Betaald ouderschapsverlof (NL) bij Basisverloftype.
 8. Vul de velden voor het betaald ouderschapsverlof in:
  • Verlofrecht: 9 weken
  • Eenheid geldigheidsduur: jaren
  • Geldigheidsduur: 1
  • Verlofgerechtigde: Beide ouders
  • Recht bij meerling: Per kind
  • Vink Restsaldo betaald ouderschapsverlof overhevelen naar onbetaald ouderschapsverlof aan. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen wordt dan toegevoegd (overgeheveld) aan de 17 weken onbetaald verlof.

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Verlofsoort onbetaald verlof toevoegen/wijzigen:

Per 2 augustus 2022 is ook het verlofrecht voor onbetaald ouderschapsverlof gewijzigd. Je voegt hiervoor een nieuwe regel toe.

 1. Open de eigenschappen van het type verlof.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer de cao.
 5. Selecteer de arbeidsvoorwaarden.
 6. Vul de begindatum 02-08-2021 in.

  Als de geboortedatum van een kind op of na de begindatum valt, dan krijgt de medewerker voor dit kind ouderverlof.

 7. Selecteer Onbetaald ouderschapsverlof (NL) bij Basisverloftype.
 8. Vulden den velden voor het onbetaald ouderschapsverlof in:
  • Verlofrecht: 17 weken
  • Eenheid geldigheidsduur: jaren
  • Geldigheidsduur: 8
  • Verlofgerechtigde: Beide ouders
  • Recht bij meerling: Per kind

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.
Workflow

De workflow Roosterwijziging met ouderschapsverlof (Profit) wordt standaard meegeleverd. Je vindt deze workflow in type dossieritem Roosterwijziging (Profit).

Workflow openen:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van type dossieritem Roosterwijziging (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.

Je kunt de workflow Roosterwijziging met ouderschapsverlof kopiƫren.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie

Profit houdt bij de berekening van het betaald ouderschapsverlof rekening met de geboortedatum van het kind, waarbij je tot een jaar na de geboortedatum kunt opnemen.

Als er sprake is van adoptie, dan boek je het verlof handmatig via een verlofcorrectie of voeg je hiervoor een verzuimmelding toe. Adoptie- en pleegverlof valt namelijk onder de WAZO en wordt dan ook gemeld bij het UWV. Dit loopt dus niet via de OSV.

Voor ouderschapsverlof geldt dezelfde werkwijze. Je boekt daarom het verlof bij de betreffende medewerkers handmatig op. Dit kan op 2 manieren:

 1. Je voegt het kind toe met een geboortedatum die korter is dan 1 jaar, want dan heeft deze recht op betaald ouderschapsverlof. Het saldo betaald ouderschapsverlof verloopt wel na 1 jaar.
 2. Voeg een nieuwe type verlof toe (periodeverlof). Deze koppel je aan de arbeidsvoorwaarde. Daarna gebruik je deze als betaald ouderschapsverlof en boek je zelf het saldo op. Je kan dan wel alleen het verlof opnemen via de 'normale' manier van verlof opnemen en dus niet via het rooster.

Direct naar

 1. Ouderschapsverlof en geboorteverlof