thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ouderschapsverlof en geboorteverlof

In Nederland kennen we de ouderschapsverlof en geboorteverlof regeling. Hier kunnen ouders van jonge kinderen gebruik van maken om meer tijd beschikbaar te hebben voor hun kinderen. Er zijn vier vormen van ouderverlof:

 • Geboorteverlof

  Partners mogen tot 4 weken na de geboorte één keer het aantal werkuren per week opnemen. Dit verlof wordt betaald door de werkgever. Geboorteverlof geldt alleen voor partners, dus niet voor mensen die bevallingsverlof genieten. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

 • Aanvullend geboorteverlof

  Vanaf 1 juli 2020 geldt in Nederland de regeling voor aanvullend geboorteverlof. Partners mogen binnen een half jaar 5 keer het aantal werkuren per week opnemen. Het UWV betaalt voor deze uren 70% van het dagloon.

 • Onbetaald ouderschapsverlof

  Beide ouders mogen tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen. Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen.

 • Betaald ouderschapsverlof

  Vanaf 2 augustus 2022 krijgen beide ouders de eerste 9 weken van de 26 weken een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker en maximaal 70% van het maximumdagloon. Voorwaarde is dat deze 9 weken opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind.

Ouderschapsverlof en geboorteverlof zijn geautomatiseerd, we hebben het makkelijk gemaakt voor zowel werkgever als medewerker. De werkgever legt het verlofrecht op deze verlofsoorten eenmalig vast. Alle andere processen verlopen via InSite. De medewerker legt zijn nieuwe kind zelf vast en het saldo ouderschaps- en geboorteverlof wordt automatisch toegekend. Daarna boekt de medewerker verlof en bij onbetaald verlof is er direct inzicht in het nieuwe salaris. Uiteraard ontstaan er workflows zodat de HR-afdeling een vinger aan de pols kan houden.

Process

Verlof

Work area

HRM