Onbetaald ouderschapsverlof inrichten

In Nederland kennen we onbetaald ouderschapsverlof. Beide ouders mogen tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen. Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen.

Wie

Omschrijving

% Betaald

Recht

Geldigheid

Moeder

Zwangerschapsverlof

100%

16 weken

16 - 18 weken

Partner

Geboorteverlof

100%

1 week

4 weken

Partner

Aanvullend geboorteverlof

70%

5 weken

6 maanden

Beiden

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

70%

9 weken

1 jaar

Beiden

Wettelijk onbetaald ouderschapsverlof

0%

17 weken

8 jaar

Let op:

Bovenstaande tabel geeft de huidige wet- en regelgeving weer. De cao kan hierop afwijken.

Inhoud

Beschrijving

Vanaf 02-08-2022 zal ook Betaald ouderschapsverlof beschikbaar zijn. Beide ouders krijgen de eerste 9 weken van de 26 weken een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker en maximaal 70% van het maximumdagloon. Voorwaarde is dat deze 9 weken opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. Verlof dat niet in het 1e jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof (tot 8e verjaardag).

Type verlof en Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde

Type verlof toevoegen:

Voeg, als je deze nog niet gebruikt, een type verlof toe voor onbetaald ouderschapsverlof.

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving in. ( Bijvoorbeeld OUV en Ouderschapsverlof)
 4. Selecteer Ouderverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering zodat Onbetaald ouderschapsverlof bij Betaald ouderschapsverlof staat.
 7. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde toevoegen:

 1. Open de eigenschappen van het type verlof voor onbetaald ouderschapsverlof.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer de cao.
 5. Selecteer de arbeidsvoorwaarden.
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer Onbetaald ouderschapsverlof (NL) bij Basisverloftype.
 8. Vul de velden voor het onbetaald ouderschapsverlof in:
  • Verlofrecht: 17 weken
  • Eenheid geldigheidsduur: jaren
  • Geldigheidsduur: 8
  • Verlofgerechtigde: Beide ouders
  • Recht bij meerling: Per kind

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Ouderschapsverlof per dienstbetrekking:

Om ervoor te zorgen dat medewerkers ouderschapsverlof kunnen opnemen, dien je dit eerst aan te geven per dienstbetrekking.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Dienstbetrekking.
 6. Open de eigenschappen van de dienstbetrekking.
 7. Vink Ouderverlof aan.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
 9. Herhaal deze stappen voor iedere dienstbetrekking waarbij ouderschapsverlof van toepassing is.
Profiel

In Profit leveren we standaard profielen uit voor een roosterwijziging met betrekking tot ouderschapsverlof, dit zijn:

 • Uren per dag onbetaald ouderschapsverlof
 • Uren per dag ouderschapsverlof
 • Uren per week onbetaald ouderschapsverlof
 • Uren per week ouderschapsverlof
 • Werktijden onbetaald ouderschapsverlof
 • Werktijden ouderschapsverlof.
 • FTE per dag onbetaald ouderschapsverlof (Alleen onderwijs)
 • FTE per dag ouderschapsverlof (Alleen onderwijs)

Eigen profielen inrichten voor ouderschapsverlof:

Als je beschikt over een eigen profiel voor het roostertype voor ouderschapsverlof kan je deze aanpassen. Het kan zijn dat in het eigen profiel gebruik wordt gemaakt van de Profit contexten, in dat geval hoef je niet te doen.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Vul Rooster in bij Type profiel in het snelfilter.

  Je ziet de profielen met betrekking tot roosterwijzigingen.

 3. Open de eigenschappen van het profiel Uren per dag ouderschapsverlof.
 4. Ga naar het tabblad: Context.
 5. Klik op: Onderhouden achter de context Mdw./rooster.

  Je ziet nu de contexten die je gebruikt. De standaard meegeleverde contexten herken je aan (Profit).

 6. Richt de velden naar eigen wens in.

  Je kunt nu bij het veld Type verdeling de voorkeurwaarde opgeven en het veld op niet zichtbaar zetten.

 7. Sluit de weergave.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
Workflow

De workflow Roosterwijziging met ouderschapsverlof (Profit) wordt standaard meegeleverd. Je vindt deze workflow in type dossieritem Roosterwijziging (Profit).

Workflow openen in workflows editor:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van type dossieritem Roosterwijziging (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de workflow.

  Meer informatie hierover, vind je hier.

Vastlegging, Opnemen en Beëindigen

Vastlegging

Als je een kind vastlegt als familielid in InSite, berekent Profit voor de medewerker automatisch voor iedere verlofsoort het verlofrecht.

Hrm_Ouderverlofportaal incl zwangerschapsverlof

Het is ook mogelijk om in de AFAS Pocket familieleden toe te voegen. Het vastleggen van de geboorte en vervolgens het opnemen van geboorteverlof en ouderschapsverlof kan de medewerker dus volledig via AFAS Pocket doen. In de praktijk betekent dit als de navelstreng is doorgeknipt, de medewerker direct het kind kan vastleggen in AFAS Pocket.

Ouderschapsverlof opnemen

Ouderschapsverlof neemt de medewerker meestal verspreid over een langere periode op. Omdat ouderschap vaak (gedeeltelijk) onbetaald is, heeft het opnemen van ouderschapsverlof een verlaging van het netto salaris tot gevolg. Ook heeft het opnemen van ouderschapsverlof vrijwel altijd als gevolg dat het aantal 'normale uren’, zoals vastgelegd in het rooster, verlaagd wordt.

Voorbeeld:

Een medewerker werkt 32 uur per week. Op het moment dat de medewerker 4 uur ouderschapsverlof per week gaat opnemen, blijft het totaal aantal uren per week 32. Het aantal uren waarop de medewerker inzetbaar is wordt verlaagd naar 28.

Een wijziging van het aantal inzetbare uren wil je terugzien in het rooster van de medewerker. Voor het opnemen en wijzigen van ouderschapsverlof maak je daarom gebruik van de bestaande functionaliteit voor het wijzigen van het rooster.

Voorbeeld Pro-rate berekening op basis van kalenderdagen

Voor een medewerker geldt voor de verloningsperiode oktober het volgende:

 • Roosterregel 1 / Tot en met 12 oktober / Uren ouderschapsverlof per week: 0
 • Roosterregel 2 / 13 oktober tot en met 17 oktober / Uren ouderschapsverlof per week: 13,50 /Percentage betaald: 0%
 • Roosterregel 3 / 18 oktober tot en met 31 oktober / Uren ouderschapsverlof per week: 0

  De berekening van de uren per week onbetaald ouderschapsverlof is nu als volgt:

 • In de periode dat de medewerker van 13 oktober t/m 17 oktober bevinden zich 3 werkdagen.
 • In de gehele maand oktober bevinden zich 21 werkdagen
 • Het gemiddelde aantal uren onbetaald ouderschapsverlof per week, zoals te raadplegen in de ouderschapsverlof overeenkomst, is: 13,5 / (5/7) = 18,89989
 • Berekening stamgegeven: 3/21 * 18,89989 = 2,7

Ouderschapsverlof verdelen tussen betaald en onbetaald

Als de medewerker recht heeft op zowel betaald als onbetaald ouderschapsverlof, dan kan het gebeuren dat de medewerker graag zoveel mogelijk betaald verlof wilt opnemen maar dat er niet voldoende verlofsaldo is om daarmee de hele periode in te kunnen vullen. In dit geval is het niet fijn om eerst al het betaalde verlof op te nemen en daarna onbetaald verlof, want dan krijgt de medewerker de eerste periode wel betaald en daarna niet meer. Het zou veel prettiger zijn als de uitbetaling gelijkmatig blijft. Om dit mogelijk te maken kan de medewerker de uren ouderschapsverlof per week verdelen tussen betaald en onbetaald verlof.

Verlof verdelen kan op de volgende manieren:

 1. Alleen betaald verlof

  Je krijgt volledig betaald en daarmee wordt gekeken hoe lang je verlof kunt opnemen.

 2. Betaald verlof aanvullen met onbetaald verlof

  Hierbij geef je aan hoe lang je verlof wilt opnemen en Profit rekent vervolgens uit welk gedeelte van de uren dan betaald en welk gedeelte onbetaald is. Hierdoor maak je precies al je betaalde verlof op. Zie hieronder een voorbeeldberekening.

 3. Handmatig verdelen

  Je kunt ervoor kiezen om zelf de verdeling tussen de betaalde en onbetaalde verlofuren op te geven. Je kunt dan zelf het percentage ingeven en Profit rekent voor je uit hoe lang je met de gekozen verdeling verlof kunt opnemen.

 4. Alleen onbetaald verlof

  Deze variant is vooral bedoeld voor de situatie dat je geen recht hebt op betaald ouderschapsverlof of als je al je betaald verlof al gebruikt hebt. Dit zal niet meer voorkomen in het eerste levensjaar als Wet betaald ouderschapsverlof van kracht is (vanaf 2 augustus 2022).

  Voorbeeld:

  Een voorbeeld van betaald verlof aanvullen met onbetaald verlof:

  Marian heeft een zoontje Stan gekregen. De cao geeft aan dat Marian recht heeft op 9 weken betaald ouderschapsverlof binnen het 1e jaar na geboorte en 17 weken onbetaald tot 8 jaar na geboorte.

  Marian werkt 32 uur per week en wil graag een heel jaar lang 1 dag per week ouderschapsverlof opnemen.

 • 1 dag = 8/32 = 0,25 week per week.
 • 1 jaar lang = 52 weken
 • Marian neemt in 1 jaar dus 52 * 0,25 = 13 weken verlof op.

  Marian wil uiteraard zo veel mogelijk gebruikmaken van haar betaalde verlof en zo min mogelijk van onbetaald verlof. Het is voor Marian niet prettig om eerst al haar betaalde verlof op te nemen en daarna onbetaald verlof, want dan krijgt zij de eerste periode wel betaald en daarna niet meer. Het zou veel prettiger zijn als de uitbetaling gelijkmatig blijft.

  Marian heeft recht op 9 weken betaald verlof. In totaal heeft ze 13 weken nodig. Haar betaalde verlof moet dus aangevuld worden met 13-9 = 4 weken onbetaald verlof. Marian krijgt dus 9/13 = 69% betaald verlof en 31% onbetaald verlof.

  Aan het einde van het jaar heeft Marian

 • Al haar betaald verlof gebruikt. Restsaldo betaald verlof = 0 weken.
 • En heeft ze 4 weken onbetaald verlof gebruikt. Restsaldo onbetaald verlof = 17-4 = 13 weken

Let op:

Maak je gebruik van een verdeling tussen betaald en onbetaald verlof om de uitbetaling gelijk te houden? Houd er dan rekening mee dat er een gemiddelde van betaald en onbetaald wordt uitbetaald voor een periode. Hierdoor kan het voorkomen dat je de melding krijgt dat het niet mogelijk is om ouderschapsverlof op te nemen voor de volledige periode. Je lost dit op door twee losse regels aan te maken, de eerste met betaald ouderschapsverlof en de tweede met onbetaald ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof beëindigen

Bij een ouderschapsovereenkomst wordt vastgelegd wat de geplande einddatum is van het op te nemen ouderschapsverlof. In het rooster wordt geen einddatum gevuld, om te voorkomen dat bij het opnemen van ouderschapsverlof altijd meteen toekomstige roosterregels ontstaan. In plaats daarvan hebben we het signaal Einde ouderschapsverlof overeenkomst (Profit) uitgeleverd. Die geeft aan dat de geplande einddatum binnenkort verstrijkt en dat je daarom per de einddatum een nieuw rooster moet aanmaken. Meer informatie over dit signaal, vind je hier.

Je beëindigt dus het ouderschapsverlof in het rooster door een nieuwe roosterregel aan te maken zonder ouderschapsverlof. Is er voor InSite geen profiel aanwezig waarin je de mogelijkheid hebt het ouderschapsverlof te beëindigen, maak die dan aan. Zorg er vervolgens voor dat het profiel op InSite te benaderen is.

InSite inrichten

Bij template omgevingen is standaard de portalpagina Ouderschapsverlof beschikbaar. Op InSite vind je deze onder Mijn InSite / Ouderschapsverlof. De pagina kun je naar eigen inzicht indelen.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om onderstaande indeling over te nemen. Hierdoor wordt het voor de medewerker meteen duidelijk waar ze recht op hebben.

Ouderverlofportaal1

Wil jij de teksten ook zo aanpassen onderin je banner? Lees dan onderstaande instructie.

Ouderschapsverlofportaal aanpassen:

 1. Log in op de InSite-site en klik op: Sitebeheer.
 2. Ga naar: Mijn InSite / Ouderverlof portaal.
 3. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Indeling.
 5. Open de eigenschappen van de banner.
 6. Ga naar het tabblad: Bannerinstellingen.
 7. Klik op: Onderhouden achter Vaste lijst.
 8. Open de pagina Geboorteverlof.
 9. Vul bij Afwijkende toelichting Partner | 1 week volledig betaald | recht vervalt na 4 weken in.
 10. Klik op: Aanpassen.
 11. Doe dit ook voor:
  • Aanvullend geboorteverlof met de tekst Partner | 5 weken 70% betaald | recht vervalt na 6 maanden.
  • Ouderschapsverlof met de tekst Beide ouders | 9 weken 50% betaald en 17 weken onbetaald | recht vervalt na 8 jaar.
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.
 13. Klik op: Aanpassen.

Mijn ouderverlofsaldi:

De pagina Mijn ouderverlofsaldi is beschikbaar om medewerkers inzicht te geven in het toegekende recht. Is deze pagina nog niet zichtbaar? Controleer dan of je de pagina hebt geactiveerd:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Opende eigenschappen van de InSite-site.
 3. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
 4. Controleer of type pagina Medewerker ouderverlofsaldi is geactiveerd.
 5. Is dit niet het geval? Activeer deze pagina dan alsnog.
 6. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
 7. Open de eigenschappen van functionaliteit Medewerker.
 8. Ga naar het tabblad: Pagina's.
 9. Klik op: Nieuw..
 10. Selecteer Mijn ouderverlofsaldi.
 11. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Ouderschapsverlof en geboorteverlof