Aanvullend geboorteverlof inrichten

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk aanvullend geboorteverlof op te nemen, waarbij het UWV, nadat de werkgever een aanvraag heeft gedaan, een uitkering doet van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Partners mogen binnen een half jaar vijf keer het aantal werkuren per week opnemen. De wettelijke regels voor aanvullend geboorteverlof zijn dat je eerst je geboorteverlof (wordt betaald door de werkgever) moet opnemen en pas daarna het aanvullend geboorteverlof opgenomen mag worden (betaald door het UWV).

Wie

Omschrijving

% betaald

Recht

Geldigheid

Moeder

Zwangerschapsverlof

100%

16 weken

16 - 18 weken

Partner

Geboorteverlof

100%

1 week

4 weken

Partner

Aanvullend geboorteverlof

70%

5 weken

6 maanden

Beiden

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

70%

9 weken

1 jaar

Beiden

Wettelijk onbetaald ouderschapsverlof

0%

17 weken

8 jaar

Inhoud

Type verlof en Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde

Type verlof toevoegen:

Voeg, als je deze nog niet gebruikt, een type verlof toe voor het aanvullend geboorteverlof.

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving in (bijvoorbeeld AG en Aanvullend geboorteverlof).
 4. Selecteer Ouderverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering zodat Aanvullend geboorteverlof bij Geboorteverlof staat.
 7. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde toevoegen:

 1. Open de eigenschappen van het type verlof voor aanvullend geboorteverlof.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer de cao.
 5. Selecteer de arbeidsvoorwaarden.
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer Geboorteverlof (NL) bij Basisverloftype.
 8. Vul de velden voor het aanvullend geboorteverlof in:
  • Verlofrecht: 5 weken
  • Eenheid geldigheidsduur: maanden
  • Geldigheidsduur: 6
  • Verlofgerechtigde: partner
  • Recht bij meerling: Per meerling

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.
Vastlegging en opnemen

Vastlegging

Als je een kind vastlegt als familielid in InSite, berekent Profit voor de medewerker automatisch voor iedere verlofsoort het verlofrecht.

Hrm_Ouderverlofportaal incl zwangerschapsverlof

Het is ook mogelijk om in de AFAS Pocket familieleden toe te voegen. Het vastleggen van de geboorte en vervolgens het opnemen van (aanvullend)geboorteverlof kan de medewerker dus volledig via AFAS Pocket doen. In de praktijk betekent dit als de navelstreng is doorgeknipt, de medewerker direct het kind kan vastleggen in AFAS Pocket.

(Aanvullend) geboorteverlof opnemen

(Aanvullend) geboorteverlof neemt de medewerker op via een verlofboeking. Geboorteverlof kan de medewerker aaneengesloten opnemen, maar de medewerker kan er ook voor kiezen om dit gespreid op te nemen. In het laatste geval is sprake van een repeterende verlofboeking.

Integratie met Payroll

Let op:

Deze functionaliteit is alleen mogelijk voor medewerkers met een rooster van het type Uren per dag of Werktijden, maar niet voor medewerkers met een rooster van het type Uren per week.

Voor aanvullend geboorteverlof is het mogelijk om de looncomponent 100.000.245 'Vermindering uren ivm aanvullend geboorteverlof' te laten verrekenen. Hiervoor voeg je een nieuwe urensoort toe.

Urensoort toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Urensoort

  of naar: HRM / Payroll / Inrichting / Urensoort.

 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de urensoort en omschrijving in (bijvoorbeeld AG en Aanvullend geboorteverlof).
 4. Selecteer Verlof bij Uurtype.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Selecteer de nieuwe urensoort voor het aanvullend geboorteverlof.
 8. Klik op: Acties / Integratie Payroll.
 9. Selecteer de looncomponent 100.000.245 'Vermindering uren ivm aanvullend geboorteverlof'.

  Profit vult automatisch het aantal in bij Aantal.

 10. Klik op: Voltooien.
 11. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 12. Open de eigenschappen van de cao.
 13. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 14. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 15. Ga naar het tabblad: Verlof.
 16. Open de eigenschappen van het type verlof voor aanvullend geboorteverlof.
 17. Ga naar het tabblad: Integratie.
 18. Vink Verlofboekingen integreren in nacalculatie aan.
 19. Selecteer het urensoort voor aanvullend geboorteverlof bij Urensoort.
 20. Selecteer eventueel een werksoort en project.

  Let op:

  Koppel niet en het urensoort en de werksoort aan de looncomponent 100.000.245 'Vermindering ivm aanvullend geboorteverlof'. Zo voorkom je verdubbeling van nacalculatie-uren.

 21. Klik op: Opslaan en sluiten.

Uren per week

Voor medewerkers met een rooster van het type Uren per week is de integratie niet mogelijk. In dat geval maak je gebruik van de looncomponenten:

 • 100.000.245 'Vermindering uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.000.145 'Vermindering dagen ivm aanvullend geboorteverlof'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Boek het aantal dagen en uren als variabele of vast loonmutatie voor de medewerkers.

Looninrichting

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk aanvullende geboorteverlof op te nemen, waarbij het UWV, nadat de werkgever een aanvraag heeft gedaan, een uitkering doet van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

De volgende looncomponenten zijn per 01-07-2020 geactiveerd toegevoegd om het aanvullend geboorteverlof te verwerken:

 • 100.009.529 'Percentage aanvulling ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.000.245 'Vermindering uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.009.530 'Opgenomen uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.009.531 'Doorbetaalde uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.000.145 'Vermindering dagen ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.001.145 'Vermin. salaris (uren aanv geb verlof)'
 • 100.009.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof (geen uitbetaling)'
 • 100.001.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof'
 • 100.009.521 'Verlaging grondslagen ivm aanvullend geboorteverlof'

Daarnaast is looncomponent 100.001.146 'Vermin. salaris (dgn aanv geb verlof)' niet geactiveerd beschikbaar."

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Direct naar

 1. Ouderschapsverlof en geboorteverlof