Geboorteverlof inrichten

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Voorwaarde is wel dat zij dit doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Geboorteverlof kan worden opgenomen via een verlofboeking. Geboorteverlof kan aaneengesloten opgenomen worden, maar de medewerker kan er ook voor kiezen om dit gespreid op te nemen. In het laatste geval kan ook een repeterende verlofboeking vastgelegd worden.

Wie

Omschrijving

% betaald

Recht

Geldigheid

Moeder

Zwangerschapsverlof

100%

16 weken

16 - 18 weken

Partner

Geboorteverlof

100%

1 week

4 weken

Partner

Aanvullend geboorteverlof

70%

5 weken

6 maanden

Beiden

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

70%

9 weken

1 jaar

Beiden

Wettelijk onbetaald ouderschapsverlof

0%

17 weken

8 jaar

Let op:

Bovenstaande tabel geeft de huidige weg- en regelgeving weer. De cao kan hierop afwijken.

Inhoud

Type verlof en Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde

Type verlof toevoegen:

Voeg, als je deze nog niet gebruikt. een type verlof toe voor geboorteverlof.

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving (Bijvoorbeeld G en Geboorteverlof).
 4. Selecteer Ouderverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering zodat Geboorteverlof bij Aanvullend geboorteverlof staat.
 7. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort in de arbeidsvoorwaarde toevoegen:

 1. Open de eigenschappen van het nieuwe type verlof voor geboorteverlof.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Selecteer de cao.
 5. Selecteer de arbeidsvoorwaarde.
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer Geboorteverlof (NL) bij Basisverloftype.
 8. Vul de velden voor het geboorteverlof in:
  • Verlofrecht: 1 week
  • Eenheid geldigheidsduur: weken
  • Geldigheidsduur: 4
  • Verlofgerechtigde: partner
  • Recht bij meerling: Per meerling

 9. Klik op: Voltooien.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.
Vastlegging en opnemen

Vastlegging

Als je een kind vastlegt als familielid in InSite, berekent Profit voor de medewerker automatisch voor iedere verlofsoort het verlofrecht.

Het is ook mogelijk om in de AFAS Pocket familieleden toe te voegen. Het vastleggen van de geboorte en vervolgens het opnemen van geboorteverlof kan de medewerker dus volledig via AFAS Pocket doen. In de praktijk betekent dit als de navelstreng is doorgeknipt, de medewerker direct het kind kan vastleggen in AFAS Pocket.

Geboorteverlof opnemen

Geboorteverlof neemt de medewerker op via een verlofboeking. Geboorteverlof kan de medewerker aaneengesloten opnemen, maar de medewerker kan er ook voor kiezen om dit gespreid op te nemen. In het laatste geval is sprake van een repeterende verlofboeking in Profit. Het is ook mogelijk om een verlofreeks in InSite toe te voegen.

Geboorteverlof België vanaf 2023

Volgens de wetgeving heeft de medewerker recht op:

 • 10 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021
 • 15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023
 • 20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.

Alle klanten die voldoen aan alle van de onderstaande voorwaarden zullen automatisch een nieuwe verlofsoort krijgen met begindatum 01-01-2023, waardoor de bestaande regel wordt afgesloten.

 • Je gebruikt geboorteverlof in een arbeidsvoorwaarde van de (Belgische) cao
 • De verlofsoort is van het basisverloftype Geboorteverlof (BE) (GBE) zonder einddatum en met een begindatum eerder dan 01-01-2023.

Geboorteverlof Acerta

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 3.

Geboorteverlof wordt in de aanlevering naar Acerta vanaf Profit 3 gesplitst. We hebben ervoor gekozen om de aanleveringen niet te gaan corrigeren, maar als er een correctie aanlevering wordt gedaan, dan wordt ook het geboorteverlof in die correcties gesplitst volgens de nieuwe werkwijze.

De splitsing is als volgt:

 • Eerste drie dagen altijd op code '0221';
 • Resterende (op dit moment maximaal 17) dagen, afhankelijk van "de situatie" op één van de volgende codes;
  • Geboorteverlof: 3021;
  • Adoptieverlof: 3022;
  • Pleegouderverlof: 3023.

Er zijn dus 4 verschillende codes, maar er komen er maar 2 per situatie voor in de aanlevering. Van welke van de drie situaties sprake is, bepaalt Profit aan de hand van de ouderschapsverlof situatie. Op basis van het geboorteverlof, weten we het kind, weten we de familierelatie en weten we de ouderschapsverlof situatie.

Direct naar

 1. Ouderschapsverlof en geboorteverlof