Topgeschenken OCI-koppeling

In de koppeling met Topgeschenken.nl worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Topgeschenken.nl lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag met Concept ordernummer leverancier, koppeling niet aanpasbaar

Het winkelmandje wordt bevestigd met het concept ordernummer leverancier dat vanuit de webshop meekomt.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit overgenomen winkelmandje mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Topgeschenken.nl gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL.

Test URL beschikbaar

Niet wijzigbaar

 

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 Deze is verkrijgbaar via de leverancier.

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 Deze is verkrijgbaar via de leverancier.

URL Export (XML-order)

Niet wijzigbaar

 

Export Test URL beschikbaar

Niet wijzigbaar

 

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

 

Wachtwoord OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

 

Debiteurnummer leverancier

Verplicht

Vul hier het klantnummer nummer in. Deze is verkrijgbaar via de leverancier

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Zie ook:

Webshop Punchout

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

OCI-Field

Omschrijving

Profit veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description - Omschrijving van product

Omschrijving

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity – Aantal van item

Aantal besteld

NEW_ITEM-PRICE

Price – Prijs van item

Prijs

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Price - Prijs factor

 

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat – Itemcode van leverancier

Itemcode inkooprelatie

NEW_ITEM-CURRENCY

Currency – Valuta van item

Valuta

NEW_ITEM-UNIT

Unit – Eenheid van item

Eenheid

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Gewensteleverdatum

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

BTW

BTW percentage

NEW_ITEM-CUST_FIELD5

Itemcode leverancier

Itemcode leverancier

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VENDORMAT

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van het Land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en Land wetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field3

Artikelgroep

nvt

Er worden geen artikelgroepen meegestuurd.

-

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Omdat de leverancier geen artikelgroepen meestuurt worden alle bestelde artikelen gekoppeld aan de artikel groep die is ingesteld.

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Referentie inkooprelatie

V

Referentie waarmee gematcht wordt bij het versturen van de inkooporder

NEW_ITEM-Vendormat

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

V

Datum waarop de bestelling geleverd moet worden

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Topgeschenken.nl aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Combinatie van naam factuuradres en debiteurnummer in oci-profiel

Factuuradres + OCI-profiel

 

To - Credential (Domein = debiteurnummer leverancier)

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Kop van de inkooporder

 

Sender - Credential (domein = Combinatie van naam factuuradres en debiteurnummer in OCI-profiel)

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

 

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Referentie inkooprelatie

Kop van de inkooporder

 

 

afasOrderId

Ordernummer van de verstuurde order

Kop van de inkooporder

 

 

orderDate

Besteldatum

Kop van de inkooporder

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Koppeling met afleveradres in OCI-profiel

 

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

 

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

Street

Adresregel 1 van afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

City

Stad gekoppeld aan afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

PostalCode

Postcode van afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

Country

Landcode van afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

e-mail

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Landcode van afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnumer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in de inkooporder

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Ingestelde factuuradres

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde factuuradres

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde factuuradres

 

 

Street

Straatnaam

Ingestelde factuuradres

 

 

City

Stad

Ingestelde factuuradres

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde factuuradres

 

 

Country

Land

Ingestelde factuuradres

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnumer

Ingestelde factuuradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnumer van het afleveradres

Ingestelde factuuradres

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal

Inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Inkooporderregel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Eigenschappen van het artikel, bijhorende inkooprelatie.

 

 

SupplierPartAuxiliaryID

Itemcode leverancier

Customfield5

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Inkooporderregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

Unit of measure

Eenheid

Inkooporderregel

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Topgeschenken.nl.

Direct naar

  1. OCI-koppelingen