Holland Food Service OCI-koppeling

In de koppeling met Holland Food Service (HFS)worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Holland Food Service (HFS) lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag alles aanpasbaar

Het overgenomen winkelmandje vanuit Holland Food Service (HFS) is niet aanpasbaar.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

Nee

Regels verwijderbaar:

Nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

Nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor deze leverancier gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Nee

Niet beschikbaar

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

Gebruikersnaam van het OCI-account

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

Wachtwoord van het OCI-account

Gebruikersnaam Export-URL

Nvt

Nvt

Wachtwoord Export-URL

Nvt

Nvt

SharedSecret

 

 

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier geen artikelgroepen mee. Alle producten die worden besteld via de OCI-koppeling worden gekoppeld aan de ingestelde artikelgroep.

Debiteurnummer Leverancier

Verplicht

Klantnummer. Vraag dit aan je leverancier!

Zie ook:

Webshop

Na het vullen van de winkelwagen zal de leverancier via een HTTPS POST een bericht terug sturen naar InSite. De volgende velden worden meegestuurd:

Let op!

Niet alle velden worden in Profit verwerkt.

OCI-Field

Omschrijving

Profit-veld

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Description

Omschrijving van product

NEW_ITEM-QUANTITY

Quantity

Aantal besteld

NEW_ITEM-UNIT

Unit

Eenheid

NEW_ITEM-PRICE

Price

Prijs

NEW_ITEM-VENDORMAT

Vendormat

Itemcode van leverancier

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroep

Artikelgroep

NEW_ITEM-CUST_FIELD1

Cust_Field1

Btw-tarief

NEW_ITEM-CUST_FIELD2

Cust_Field2

Gewenste leverdatum

NEW_ITEM-CUST_FIELD3

Cust_Field3

Referentie inkooprelatie

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en landwetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

De leverancier stuurt geen artikelgroepen mee.

NEW_ITEM-MATGROUP

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen niet meegestuurd. Wel kun je dit handmatig inrichten.

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/ Optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

 

 

 

 

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

XML-order - Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Staples aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.
Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier.

OCI-profiel in AFAS

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van de inkooprelatie die is vastgelegd in Profit

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurd. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in het cXML-bestand

 

 

Shared Secret

 

OCI-profiel in AFAS

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

 

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS. Indien niet gekozen zal er volgens een schema een afleveradres worden bepaald. Zie ''Afleveradres bepalen'' onderaan het artikel. Het ID heeft de koppeling met de tabel Afleveradres leverancier in het OCI-profiel

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

 

 

 

 

City

 

 

 

 

PostalCode

 

 

 

 

Country

 

 

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

 

 

 

 

OrderRequestHeader - BillTo

 

 

 

 

\Billto - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en landcode van het afleveradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde factuuradres in AFAS.

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Street

Straatnaam

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

City

Stad

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

PostalCode

Postcode

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

 

Country

Land

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS.

 

\OrderRequestHeader - Comment

Comment

Opmerking

Opmerking Orderkop

 

\OrderRequestHeader - SupplierOrderInfo OrderID

Referentie

Referentie

Referentie inkooprelatie. Kop van de inkooporder

ItemOut

 

 

 

 

 

 

Quantity

Aantal

Aantal artikelen in inkooporderregel

 

 

lineNumber

regelnummer, volgnummer

Volgnummer van de inkooporderregel

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Opgegeven gewenste leverdatum van het artikel

 

\ItemID

 

 

 

 

 

SupplierPartID

Itemcode inkooprelatie

Itemcode van de inkooprelatie in de eigenschappen van het artikel

 

\ItemDetail

 

 

 

 

\ItemDetail - UnitPrice

 

 

 

 

 

Money

Prijs per eenheid

Prijs per eenheid van artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - Description

Description

Omschrijving

Omschrijving van het artikel in de inkooporderregel

 

\ItemDetail - UnitofMeasure

 

 

 

 

\ItemDetail - Comments

 

 

 

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs1

VerbijzonderingscodeAs1

Code van verbijzonderingsas 1

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs2

VerbijzonderingscodeAs2

Code van verbijzonderingsas 2

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs3

VerbijzonderingscodeAs3

Code van verbijzonderingsas 3

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs4

VerbijzonderingscodeAs4

Code van verbijzonderingsas 4

Inkoopaanvraagsregel

 

\ItemDetail - VerbijzonderingscodeAs5

VerbijzonderingscodeAs5

Code van verbijzonderingsas 5

Inkoopaanvraagsregel

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met de leverancier.

Direct naar

  1. OCI-koppelingen