Right To Work - Check

Om in Nederland te werken heeft iedereen een geldig ID-bewijs nodig. Voor nationaliteiten buiten de EER (Europese Economisch Ruimte) geldt de Right To Work (RTW). Met de RTW-Check valideer je tijdens het indienst melden de verblijfsaantekening. Dit kan een verblijfsdocument of een paspoort met een sticker of aantekening zijn.

Type document

Categorie persoonsdocument

Valicare check

Paspoort EER of Zwitserland

Identiteitsbewijs

ID-Check

Identiteitskaart EER of Zwitserland

Identiteitsbewijs

ID-Check

Verblijfsdocument

Verblijfsdocument

ID-Check + RTW-Check

Paspoort buitenland + Verblijfsaantekening

Identiteitsbewijs + Verblijfsdocumenten

RTW-Check

Verblijfsaantekening

Een verblijfsaantekening kan een verblijfsvergunning of paspoort met een sticker of aantekening zijn. Met de sticker die in het paspoort wordt geplakt wordt aangetoond dat de persoon in Nederland de procedure voor het verkrijgen of verlengen van een verblijfsvergunning mag afwachten. Op de sticker staat de volgende informatie:

 • Vreemdelingenummer
 • Paspoortnummer
 • Einddatum verblijfsaantekening
 • Arbeidsmarktaantekening

  Hierin is aangegeven of de persoon in Nederland mag werken en de eventuele voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Lees hier meer over de sticker.

Het is mogelijk om zowel een identiteitsdocument als een verblijfsdocument tegelijkertijd vast te leggen in de aanmaken pagina’s voor de profielen ‘In dienst’, ‘Aanmaken medewerker’ en ‘Aanvullende gegevens sollicitant’. Leg het paspoort dan vast als identiteitsbewijs en de sticker verblijfsaantekening als verblijfsdocument.

In de aanmaken pagina voor het profiel ‘Medewerker persoonsdocument’ is het niet mogelijk om twee documenten in één keer vast te leggen.

RTW-Check inrichten

Om gebruik te maken van RTW-Check richt je het volgende in:

 • Communicatieprofiel deblokkeren

  Open de eigenschappen van het communicatieprofiel Communicatie met Valicare en vink het veld Geblokkeerd uit. Vul op tabblad Instellingen het Valicare token in.

  Let op:

  Door het communicatieprofiel open te zetten ga je er automatisch mee akkoord dat je gegevens met Valicare deelt.

Let op:

In iedere omgeving waarin deze functionaliteit gebruik wordt, moet je het communicatieprofiel Valicare deblokkeren. De hoofdomgeving voor communicatieprofielen wordt dus niet gebruikt.

 • Profiel inrichten

  Open de eigenschappen van de profielen Indienst, Aanmaken medewerker, Aanvullende gegevens sollicitant en Medewerker persoonsdocument en vink het veld RTW-Check integreren aan. Hierdoor worden automatisch de velden voor het valideren zichtbaar in de profielen op InSite.

  Let op:

  Het is alleen mogelijk om RTW-Check integreren aan te vinken wanneer het communicatieprofiel Communicatie met Valicare is geactiveerd en ID-Check integreren ook is aangevinkt.

Hrm_RTW-Check RTWCheck integreren

RTW-Check gebruiken

 1. Open het indienstprofiel in InSite.
 2. Selecteer Type document bij Identiteitsbewijs valideren en klik vervolgens op: Valideren.
 3. Selecteer de Voorkant en Achterkant en klik op: Valideren.
 4. Als via de ID-Check een document succesvol is gevalideerd, worden de gegevens overgenomen in de velden van het indienstprofiel. Deze velden worden ge-disabled en kun je daarom niet meer wijzigen. Dit betreft de velden: geslacht, BSN, geboortedatum, documentnummer en vervaldatum document.
 5. Het veld Recht op werken valideren verschijnt.
 6. Selecteer het Type document en klik op: Valideren.
 7. Selecteer de Voorkant en Achterkant van het document en klik op: Valideren.
 8. Als via de RTW-Check een document succesvol is gevalideerd, worden de gegevens overgenomen in de velden van het indienstprofiel. Deze velden worden ge-disabled en kun je daarom niet meer wijzigen.
 9. Vul de overige verplichte velden in.

  Let op:

  Verstuur altijd de Voorkant en Achterkant van het document. Uitzondering is de sticker verblijfsaantekening, de sticker heeft alleen een voorkant.

Tips voor leesbare afbeelding

De volgende voorwaarden wordt aan de afbeelding gesteld om deze te kunnen valideren bij Valicare:

 • De afbeelding moet van het formaat PNG, JPEG, JPG, GIF of BMP zijn.
 • De afbeelding mag niet groter zijn dan 5 MB (5000 kilobytes).
 • De afbeelding moet uit minimaal 400x400 pixels bestaan.
 • De afbeelding van voor- en/of achterkant moet aan het gelijknamige veld gekoppeld zijn.
 • Alle gegevens moeten zichtbaar zijn.
 • Op de afbeelding mogen geen handen of vingers zichtbaar zijn.
 • De afbeelding moet scherp en niet te donker zijn.
 • Op de afbeelding mag geen lichtreflectie van flitser of lamp aanwezig zijn.
 • Het identiteitsbewijs moet recht op de foto staan (niet diagonaal/schuin).

AVG/GDPR

Alle servers van Valicare staan op Nederlandse bodem. Er wordt geen enkel persoonsgegeven bij Valicare opgeslagen.

Direct naar

 1. Nieuwe medewerker toevoegen
 2. Autonummering
 3. Werkgevercode als prefix voor de medewerkercode
 4. Formatiebeheer
 5. Medewerker in dienst melden in InSite
 6. Medewerker in dienst melden (België)
 7. Medewerker opnieuw in dienst melden in InSite
 8. Anonieme medewerker
 9. ID-Check
 10. Medewerkers importeren
 11. Draaiboek indienst/uitdienst
 12. Persoonsdocumenten