Persoonsdocumenten

Je legt persoonsdocumenten, zoals een identiteitsbewijs, loonbelastingverklaring en verklaring omtrent het gedrag (VOG) direct vast bij het indienst melden van een medewerker in InSite. Door het vullen van een vervaldatum laat je via een signaal de medewerker eenvoudig weten dat de einddatum nadert of is verstreken.

Type persoonsdocument

Identiteitsbewijs

Verblijfsdocument

Tewerkstellingsvergunning

Paspoort

Verblijfsdocument voor VK-onderdanen en familieleden

Tewerkstellingsvergunning

Identiteitskaart

Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd

 

Vreemdelingen identiteitsbewijs

Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd

 

Geprivilegieerdendocument

Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd

 

Ontheemden Oekraïne document

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

 

 

Verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene

 

 

Verblijfsdocument EU/EER

 

 

Verblijfsdocument familielid EU/EER

 

 

Verblijfsaantekening regulier

 

 

Verblijfsaantekening regeling ontheemden Oekraïne

 

 

Overige verblijfsdocumenten

 

Profielen inrichten

Je richt het toevoegen van de persoonsdocumenten in de profielen voor indienst melden in. Voor de verblijfsvergunning, identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning en VOG is een aparte context beschikbaar in het profiel die je kunt inrichten. Het veld voor de loonbelastingverklaring vind je onder de context Medewerker.

Vink in de eigenschappen van het profiel de velden Identiteitsbewijs verplichten en Verklaring omtrent gedrag verplichten aan, om de velden verplicht te maken bij het indienst melden. Als deze velden zijn aangevinkt, dan is ook automatisch een controle op land van herkomst. Op basis van land van herkomst wordt na het toevoegen van het identiteitsbewijs ook het toevoegen van verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning verplicht.

Meer informatie over het veld Identiteitsbewijs verplichten.

Dossier raadplegen

In de eigenschappen van de medewerker vind je de documenten terug op verschillende tabbladen:

 • Identiteitsbewijs, verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning.

  Je ziet deze op het tabblad Persoonsdocument.

 • Loonbelastingverklaring

  Je ziet deze op het tabblad Dossier.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Je ziet deze op het tabblad Dossier en op het tabbladen Verklaring omtrent het gedrag.

Signaal

Medewerker Verblijfsdocument vervallen (Profit)

Medewerker Verklaring omtrent het gedrag vernieuwen (Profit)

Pagina's InSite

Voor het los toevoegen van de persoonsdocumenten zijn aparte pagina's beschikbaar. Je voegt een persoonsdocument los toe voor de situatie om een document in het dossier na vervaldatum te vernieuwen.

Autoriseer de pagina's van het type Medewerker verklaring omtrent gedrag en Medewerker identiteitsbewijs. Voeg deze toe aan de juiste functionaliteiten of gebruik de meegeleverde functionaliteiten.

InSite pagina's activeren:

 1. Ga naar:Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de eigenschappen van InSite.
 3. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
 4. Vink Geactiveerd aan achter Medewerker persoonsdocumenten.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Vrije velden

Je kunt vrije velden toevoegen aan de persoonsdocumenten. Lees hier meer over vrije velden toevoegen.

Direct naar

 1. Nieuwe medewerker toevoegen
 2. Autonummering
 3. Werkgevercode als prefix voor de medewerkercode
 4. Formatiebeheer
 5. Medewerker in dienst melden in InSite
 6. Medewerker in dienst melden (België)
 7. Medewerker opnieuw in dienst melden in InSite
 8. Anonieme medewerker
 9. ID-Check
 10. Medewerkers importeren
 11. Draaiboek indienst/uitdienst
 12. Persoonsdocumenten