Groep verwijderen

Je kunt groepen verwijderen uit de autorisatie. Alleen de groep Alle Profit gebruikers kan niet worden verwijderd. Dit is een standaard meegeleverde groep in Profit, waaraan iedere gebruiker automatisch is gekoppeld.

Je kunt een groep niet verwijderen als deze nog gekoppeld is aan andere gegevens in de database.

Groep verwijderen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer een groep.
 4. Klik op: Acties / Verwijderen.

Direct naar

 1. Gebruikersgroepen autorisatie inrichten
 2. Standaard gebruikersgroepen
 3. Gebruikersgroep toevoegen en handmatig vullen met gebruikers
 4. Gebruikersgroep o.b.v. functie of persoonlijke rol inrichten
 5. Gebruikersgroep toevoegen en vullen o.b.v. selectie
 6. Gebruikersgroep verwijderen
 7. Gebruikersgroep importeren
 8. Code van een gebruikersgroep wijzigen
 9. Gebruikersgroep samenvoegen met een andere groep
 10. Leden van een gebruikersgroep raadplegen