Gebruikersgroep autorisatie toevoegen en handmatig vullen met gebruikers

Je voegt gebruikersgroepen toe om op een hoger niveau dan dat van de individuele gebruikers de toegang tot onderdelen van Profit te regelen. Dit vereenvoudigt het beheer van de rechten.

Gebruik de onderstaande stappen om een gebruikersgroep toe te voegen die je handmatig vult met gebruikers. Een gebruiker kan lid zijn van meerdere gebruikersgroepen.

Gebruikersgroep toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Bepaal of je een geheel nieuwe groep wilt, of dat je een groep (inclusief de autorisatie van die groep) wilt kopiëren.

  Door een groep te kopiëren ontstaat een nieuwe groep met de rechten van de gekopieerde groep. Dit is bijvoorbeeld handig bij het kopiëren van standaard gebruikersgroepen.

 5. Vul de code en naam van de groep in.
 6. Geef aan dat de groep handmatig wordt gevuld.

 7. Klik op: Voltooien.
 8. Ken de juiste autorisatie (op functie, tabblad, actie en filter) toe aan de gebruikersgroep.

Gebruikers in de groep zetten:

 1. Selecteer de nieuwe gebruikersgroep.
 2. Ga naar het tabblad Gebruikers in groep.
 3. Klik op: Nieuw.

 4. Vink de gebruikers aan die je aan de  geselecteerde groep wilt toevoegen.

Klik op: Selecteren.

Direct naar

 1. Gebruikersgroepen autorisatie inrichten
 2. Standaard gebruikersgroepen
 3. Gebruikersgroep toevoegen en handmatig vullen met gebruikers
 4. Gebruikersgroep o.b.v. functie of persoonlijke rol inrichten
 5. Gebruikersgroep toevoegen en vullen o.b.v. selectie
 6. Gebruikersgroep verwijderen
 7. Gebruikersgroep importeren
 8. Code van een gebruikersgroep wijzigen
 9. Gebruikersgroep samenvoegen met een andere groep
 10. Leden van een gebruikersgroep raadplegen