Autorisatiemethoden

Je kunt gebruikers op verschillende manieren autoriseren, afhankelijk van de pakket- en modulesamenstelling. Je begint met menu-, tabblad- en actieautorisatie. Vervolgens kun je nog een meer verfijnde autorisatie toepassen.

Inhoud

Beschrijving

Profit biedt verschillende vormen (niveaus) van autorisatie.

Op gebruikersniveau kun je:

 • Toegang geven tot onderdelen van Profit

  Je kunt een gebruiker al of niet toegang geven tot Profit, InSite en andere geavanceerde opties.

Op groepsniveau (en eventueel op gebruikersniveau) kun je autoriseren op:

 • Menukeuzen

  Geef aan welke menukeuzen wel of niet beschikbaar zijn.

 • Tabbladen

  Geef aan of een een tabblad mag worden onderhouden, bekeken of dat er geen toegang is (het recht 'geen toegang' heet in de Autorisatie tool 'Geblokkeerd').

 • Acties

  Bij verschillende functies vind je actieknoppen in de weergave. Geef aan of de actieknoppen gebruikt mogen worden (dit recht heet 'Toegestaan' heet in de Autorisatie tool. Als een actieknop niet gebruikt mag worden, ken je in de Autorisatie tool het recht 'Geblokkeerd' toe.

 • Gegevensfilters

  Je kunt voor verschillende onderdelen in Profit gegevensfilters aanmaken. Vervolgens kun je aangeven welke gegevensfilters wel of niet toegepast moeten worden. Met filterautorisatie kun je bereiken dat een gebruiker bijvoorbeeld alleen de debiteuren uit een bepaalde branche mag zien, of dat een gebruiker alleen bepaalde rapporten mag zien.

  In de Autorisatie tool ken je hiervoor het recht 'Geactiveerd' of 'Uitgeschakeld' toe.

 • Definities

  Deze optie is alleen beschikbaar bij definities, zoals rapporten en signalen. Weergaven hebben nog een extra mogelijkheid. Je bepaalt of een gebruiker weergaven kan beheren of exporteren.

Werkwijze

Zie ook