thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Autorisatiemethoden

Je kunt gebruikers op verschillende manieren autoriseren, afhankelijk van de pakket- en modulesamenstelling. Je begint met menu-, tabblad- en actieautorisatie. Vervolgens kun je nog een meer verfijnde autorisatie toepassen.

Inhoud

Beschrijving

Profit biedt verschillende vormen (niveaus) van autorisatie.

Op gebruikersniveau kun je:

 • Toegang geven tot onderdelen van Profit

  Je kunt een gebruiker al of niet toegang geven tot Profit Windows, InSite en andere geavanceerde opties.

Op groepsniveau (en eventueel op gebruikersniveau) kun je autoriseren op:

 • Menukeuzen
  Je kunt per gebruikersgroep of gebruiker aangeven welke menukeuzen wel of niet beschikbaar moeten zijn.
 • Tabbladen
  Je kunt per gebruikersgroep of gebruiker aangeven of een tabblad in een functie wel of niet beschikbaar is (wel of geen toegang), of een tabblad alleen bekeken mag worden, of dat een tabblad onderhouden mag worden.
 • Acties
  Bij verschillende functies vind je actieknoppen in de weergave. Je kunt per gebruikersgroep of gebruiker aangeven of deze actieknoppen wel of niet beschikbaar moeten zijn.
 • Gegevensfilters
  Je kunt voor verschillende onderdelen in Profit gegevensfilters aanmaken. Vervolgens kun je per gebruikersgroep of gebruiker aangeven welke gegevensfilters wel of niet toegepast moeten worden. Met filterautorisatie kun je bereiken dat een gebruiker bijvoorbeeld alleen de debiteuren uit een bepaalde branche mag zien, of dat een gebruiker alleen bepaalde rapporten mag zien.

  Definities
  Deze optie is alleen beschikbaar bij definities, zoals rapporten en signalen. Weergaven hebben nog een extra mogelijkheid. Je bepaalt of een gebruiker weergaven kan beheren, afdrukken en exporteren.

Werkwijze

Zie ook

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen