Gebruiker of gebruikersgroep alle rechten geven

Meestal geef je minstens één gebruiker alle rechten. Deze gebruiker kan dan alle menukeuzes en alle tabbladen zien en onderhouden. Het is ook mogelijk om een gebruikersgroep alle rechten te geven.

Je geeft de gebruiker of gebruikersgroep alle rechten in twee stappen:

 • Autoriseer alle menu-opties
 • Geef volledige rechten op alle tabbladen en acties.

Gebruiker of gebruikersgroep alle rechten geven:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers / Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de gebruiker of groep in het linkergedeelte van het venster aan wie je alle rechten wilt geven.
 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink Alle menu-items aan.

 6. Klik op: Acties / Toekennen alle rechten.

  Let op:

  Dit is niet mogelijk bij door AFAS meegeleverde standaard gebruikersgroepen.

  De groep 'Functioneel applicatiebeheer (Profit)' (PR-001) kun je wel volledig autoriseren. In de praktijk blijkt dit vaak nodig te zijn.

Direct naar

 1. Autorisatiemethoden
 2. Toegang geven tot Profit onderdelen
 3. Autoriseren op menu
 4. Autoriseren op tabbladen
 5. Autoriseren op acties
 6. Gebruiker of gebruikersgroep alle rechten geven
 7. Rechten op gebruikersniveau intrekken
 8. Autoriseren met gegevensfilters
 9. Definities autoriseren