Importeren en Exporteren GetConnector

Je kunt een GetConnector exporteren uit een omgeving en importeren in een andere omgeving. Hierdoor kan een partner een GetConnector beschikbaar stellen aan een klant.

Let op:

Het is niet mogelijk om definities die zijn geëxporteerd in Profit 22 of een oudere versie, te importeren in Profit 1 of een hogere versie. Dit geldt o.a. voor GetConnectoren, importdefinities, analyses, rapporten, documenten (van de DocumentGenerator), weergaven, signalen, boekingslay-outs en berichtsjablonen.

Let op: 

Het gaat hier om het exporteren en importeren van de definitie van de GetConnector. De records die via de GetConnector kunnen worden opgehaald uit een omgeving, spelen hierbij geen rol.

Je kunt een GetConnector ook importeren met AFAS Remote.

Autorisatie:

 • Autorisatie op functie

  Autoriseer de functie Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector.

 • Autorisatie op de acties Exporteren en Importeren

  Er is actie-autorisatie van toepassing op de acties Importeren en Exporteren van definities. Het gaat om de acties bij rapporten, analyses (en fiscale analyses), documenten, GetConnectoren, berichtsjablonen en signalen.

GetConnector exporteren:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector.
 2. Selecteer de te exporteren GetConnector.
 3. Klik op Meer acties / Exporteren.
 4. Doorloop de wizard. 

GetConnector importeren:

 1. Open de omgeving waarin je de geëxporteerde GetConnector(en) wilt importeren.
 2. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector.
 3. Klik op Meer actiesImporteren.
 4. Klik op:
  • Bestand (voor het importeren van één GetConnector)
  • Map (voor het importeren van meerdere GetConnectoren)
 5. Selecteer het '.gcn-bestand' van de te importeren GetConnector.
 6. Klik op: Voltooien
 7. Doorloop de wizard.

Direct naar

 1. GetConnector
 2. GetConnector bouwen en testen
 3. Performance optimaliseren
 4. Importeren en Exporteren GetConnector
 5. Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector
 6. Omgaan met verwijderde gegevens
 7. GetConnector voor ophalen van waarden uit vrij bestand