thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector

Je kunt via een GetConnector gegevens opvragen die op of na een bepaalde datum en tijd zijn toegevoegd of gewijzigd.

Profit logt bij veel tabellen wanneer records zijn toegevoegd of gewijzigd, en door welke gebruiker. Dit wordt geregistreerd in de audit-velden. In de audit-velden zie je alleen de laatste wijziging, niet de voorgaande wijzigingen. Je kunt deze logging gebruiken om records te filteren.

Als je nieuwe records hebt toegevoegd met een UpdateConnector, krijg je een algemene melding terug die niet de code of het nummer van het nieuwe record bevat. Bij het toevoegen van een organisatie bijvoorbeeld, meldt de UpdateConnector niet het nummer van de nieuwe organisatie terug. Je kunt dit nummer wel opvragen door direct een GetConnector uit te voeren, zodat je direct vervolgacties kunt uitvoeren voor de nieuwe organisatie.

Je hebt in deze GetConnector twee filters nodig:

 • Vast filter, dat bij elke aanroep altijd geldt.
 • Variabel filter, met bijvoorbeeld de naam van de nieuwe organisatie. Als je de GetConnector aanroept, moet je de naam van de organisatie in het variabel filter meegeven.

Inhoud

Gewijzigde records ophalen via Audit-velden

Hieronder zie je eerst een voorbeeld met een vast (ingebouwd) filter en daarna een variabel filter (=per aanroep anders).

GetConnector met vast filter met Audit-velden:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector.
 2. Open de eigenschappen van de GetConnector.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Klik op: Gegevens.
 5. Voeg de audit-velden uit de rubriek Logging toe aan de gegevensverzameling.

  App_Conn TR Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector

 6. Klik op: Volgende
 7. Selecteer Geavanceerd filter.
 8. Vul de filtercriteria in.

  Een strikt filter op de toevoeg-datum vergroot de effectiviteit van het filter. Zie de filtercriteria voor meer informatie. In dit voorbeeld wordt ook gefilterd op organisatie, om personen uit te sluiten. Bovendien wordt gefilterd op de gebruikersnaam van de CONNECTOR-gebruiker om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe records die via een UpdateConnector zijn toegevoegd, voldoen aan het filter.

  App_Conn TR Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector

  Let op:

  Als je alle records van een bepaalde dag wilt opvragen, moet je het filtercriterium >=[Vandaag] gebruiken. Met de tag [Vandaag] filter je namelijk precies op het tijdstip 00:00 uur van de huidige dag.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Klik op: Voorbeeld.

  Controleer het resultaat. Dit resultaat komt overeen met het resultaat als je de GetConnector nu zou uitvoeren.

  App_Conn TR Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector

 11. Klik op: Sluiten.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Klik op: Voltooien.

GetConnector JSON-filter in AFAS Connect

Als er in korte tijd meerdere records zijn toegevoegd via de UpdateConnector, zal de GetConnector op basis van het vaste filter meerdere records opleveren. Je lost dit op door bij het uitvoeren van de GetConnector een variabel filter toe te passen op bijvoorbeeld datum.

GetConnector XML-filter in AFAS Connect

Als er in korte tijd meerdere records zijn toegevoegd via de UpdateConnector, zal de GetConnector op basis van het vaste filter meerdere records opleveren. Je lost dit op door bij het uitvoeren van de GetConnector een variabel filter toe te passen op bijvoorbeeld datum.

App_Conn TR Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector

Nieuwe en gewijzigde financiële mutaties ophalen

Voorbereiding

Je maakt twee GetConnectoren aan op basis van gegevensverzamelingen, namelijk Financiële mutaties en Gewijzigde boekingsdagen mutaties.

 1. Ga naar Algemeen / Uitvoer / Beheer / GetConnector.
 2. Maak een GetConnector aan o.b.v. de gegevensverzamelng Financiële mutaties.

  Neem de volgende velden op (deze heb je nodig om een unieke regel te kunnen ophalen):

  • Nummer administratie
  • Nummer journaalpost
  • Volgnummer

  Neem het het veld Boekingsdatum op, dit is nodig voor het filter.

 3. Maak een GetConnector aan o.b.v. de gegevensverzameling Gewijzigde boekingsdagen mutaties.

  Hiermee haal je de gewijzigde gegevens op. Standaard bevat deze twee velden:

  • Datum_boeking: dit is de datum waarop mutaties zijn verwijderd of aangepast
  • Datum_gewijzigd: dit is de datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden

Initiële load

Haal alle regels op van je Financiële mutaties endpoint. Gebruik hiervoor filters of skip/take als dit meer data is dan je in 15 minuten kan ophalen.

Nieuwe en gewijzigde data ophalen

Wanneer er:

 • nieuwe mutaties bijkomen
 • mutaties aangepast worden
 • mutaties verwijdert worden

zie je een nieuwe regel in de gegevensverzameling Gewijzigde boekingsdagen mutaties. Om je data bij te werken voer je de volgende stappen uit:

 1. Request naar het endpoint van Gewijzigde boekingsdagen mutaties.
 2. Sla de waarde in het veld Datum_gewijzigd op als filterwaarde voor de volgende aanroep. Het gaat hier om de hoogste waarde van de select. Die waarde moet je de volgende keer gebruiken als filter.
 3. Het resultaat bevat boekingsdatums, verwijder alle mutaties van deze boekingsdatums uit je eigen dataset.
 4. Haal per boekingsdatum de financiële mutaties op.
 5. Herhaal dit bijvoorbeeld elke nacht.

Doordat je deze stappen uitvoert weet je zeker dat je correcte data heb voor bijvoorbeeld je datawarehouse.

Datums met wijzigingen nacalculatieregels ophalen

GetConnector voor het ophalen van datums waarop nacalculatieregels gewijzigd zijn.

Hierdoor is het niet nodig om met een GetConnector een grote hoeveelheid regels op te halen en vervolgens de wijzigingen te zoeken. In plaats daarvan gebruik je eerst de GetConnector om datums met een wijziging op te halen. Gebruik vervolgens een andere GetConnector om alle nacalculatieregels van die datums op te halen.

Naam GetConnector: Profit_Rea_ChangedEntryDate

Gegevensverzameling: Gewijzigde_boekingsdagen_nacalculatie

Direct naar

 1. GetConnector
 2. GetConnector bouwen en testen
 3. Performance optimaliseren
 4. Security
 5. Importeren en Exporteren GetConnector
 6. Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector
 7. Omgaan met verwijderde gegevens
 8. GetConnector voor ophalen van waarden uit vrij bestand

Process

AFAS Connect Connector GetConnector

Work area

Connectoren