Verwijderde gegevens opvragen met een GetConnector

In Profit is het mogelijk om data te verwijderen. Verwijderd betekent hierbij ook dat de data echt weg is. Het aantal gebruikers dat hier rechten op heeft is beperkt en dit zullen uitsluitend applicatiebeheerders zijn.

Als je data in een externe applicatie synchroon wilt houden met Profit, zal je ook rekening moeten houden met de mogelijkheid van verwijderde data. Hiervoor zijn meerdere methoden beschikbaar. Welke methode je gebruikt is afhankelijk van de data die je nodig hebt:

 • Methode Logboek

  AFAS registreert welke gegevens worden verwijderd. Met een GetConnector op het logboek haal je deze data op.

 • Methode full load

  Als de data die jij zoekt niet wordt opgeslagen in het logboek gebruik haal dan periodiek alle data op.

Voor Financiële mutaties, verkoopfacturen en voor nacalculaties hoef je niet alle data regelmatig opnieuw op te halen maar zijn er speciale gegevensverzamelingen beschikbaar.

Inhoud

Logboek gebruiken om verwijderde regels op te halen

Je kunt GetConnectoren maken op basis van deze gegevensverzamelingen:

Gegevensverzameling

Logtabel naam

Wijzigingen adresgegevens (Profit)

Adres

Wijzigingen bankrekeninggegevens (Profit)

Bankrekening

Wijzigingen contactgegevens (Profit)

Contact

Wijzigingen dossier (Profit)

Dossieritem

Wijzigingen dossierreactie (Profit)

Reactie

Wijzigingen gebruikergegevens (Profit)

Gebruiker

Wijzigingen inkooprelatiegegevens (Profit)

Inkooprelatie

Wijzigingen medewerker / arbeidsverhouding (Profit)

Arbeidsverhouding

Wijzigingen medewerker / contractgegevens (Profit)

Medewerker/Contract

Wijzigingen medewerker / dienstverband (Profit)

Dienstverband

Wijzigingen medewerker / familiegegevens (Profit)

Medewerker/familie

Wijzigingen medewerker / instantiegegevens (Profit)

Instantiegegevens medewerker

Wijzigingen medewerker / OE / functie (Profit)

Medewerker/org. Eenheid/functie

Wijzigingen medewerker / salarisgegevens (Profit)

Medewerker/salaris

Wijzigingen medewerker / werkrooster (Profit)

Medewerker/rooster

Wijzigingen medewerkergegevens (Profit)

Medewerker

Wijzigingen organisatie / persoon (Profit)

Organisatie/persoon

Wijzigingen project (rapport)

Project

Wijzigingen projectfase (rapport)

Projectfase

Wijzigingen verkooprelatiegegevens (Profit)

Verkooprelatie

Let op:

Logs worden ingesteld per omgeving. Om gebruik te maken van de gegevensverzamelingen, moet je de instellingen van het logboek activeren. Hierna kun je het verwijderen uitlezen. Zie verder: Logboek (logging van gewijzigde gegevens).

Type log

Het veld Type log geeft aan wat voor data is gewijzigd. Verwijderde data wordt gemarkeerd met waarde “D”.

Log datum

Gebruik het veld Log datum om de laatste wijzigingen op te halen.

Verwijderde financiële mutaties

Gebruik de gegevensverzameling Gewijzigde boekingsdagen mutaties. Stel er wordt in 11 november van het afgelopen jaar één mutatie verwijderd, dan krijg je deze boekingsdatum als result in de GetConnector en kun je met een filter alleen de data van dit moment ophalen. Deze velden haal je op:

 • Datum boeking
 • Datum gewijzigd

Zie ook: Nieuwe en gewijzigde financiële mutaties ophalen

Verwijderde nacalculatie

Gebruik de gegevensverzameling Verwijderde nacalculatie. Deze velden zijn hier beschikbaar:

 • Regelnummer
 • GUID regel
 • Aangemaakt op

Op basis van het resultaat verwijder je de regels ook uit jouw dataset.

Verwijderde verkoopfactuur

De gegevensverzameling Verwijderde verkoopfactuur geeft je deze velden als result:

 • Factuurnummer
 • Verkooprelatie
 • Factuur verwijderd
 • Factuur geannuleerd

Op basis van het resultaat verwijder je de regels ook uit jouw dataset.

Direct naar

 1. GetConnector
 2. GetConnector bouwen en testen
 3. Performance optimaliseren
 4. Importeren en Exporteren GetConnector
 5. Gewijzigde gegevens opvragen met een GetConnector
 6. Omgaan met verwijderde gegevens
 7. GetConnector voor ophalen van waarden uit vrij bestand