Magazijntoewijzingen artikel toevoegen (UpdateConnector FbItemCodeWarehouse)

UpdateConnector voor het toevoegen van magazijntoewijzingen voor artikelen. Je kunt hiermee ook afwijkende voorraadgegevens vastleggen voor de combinatie van magazijn en artikel.

Naam UpdateConnector: FbItemCodeWarehouse

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

UPDATE

Records wijzigen

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Niet mogelijk met de connector:

  • Magazijnen verwijderen

Aandachtspunten:

  • Je kunt magazijntoewijzingen alleen gebruiken bij artikelen waarbij is vastgelegd, dat magazijntoewijzingen gebruikt mogen worden.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen