thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Profit Exchange-koppeling inrichten

Je gebruikt de Exchange-koppeling om afspraken in Microsoft Outlook en Profit Agenda synchroniseren.

Beschrijving

Je kan Profit agenda-afspraken laten synchroniseren naar de Outlook-agenda van de betreffende Profit gebruiker. Profit-afspraken worden aangemaakt in Outlook nadat hier de inrichting voor voltooid is.

Let op:

Afspraken van in Profit geblokkeerde gebruikers worden niet gesynchroniseerd met Exchange.

In Profit vul je per gebruiker in de Autorisatie tool het e-mailadres in het veld Afwijkend e-mailadres Exchange in. Op die manier weet Profit welke Profit-afspraken naar welke agenda in Exchange gesynchroniseerd moeten worden.

De aanmelding vanuit Profit bij Exchange vindt plaats door middel van één gebruiker. Deze aanmelding vindt iedere keer plaats bij het openen van een Profit-agenda vanuit Profit of het wijzigen of toevoegen van een Profit-afspraak.

Deze gebruiker moet het 'impersonate' recht hebben om te mogen lezen en schrijven in alle onderliggende Outlook agenda’s van de Profit gebruikers, lid zijn van de correcte distributiegroep en een eigen mailbox (postvak) hebben.


Outlook-agenda items tonen in de Profit agenda

Je kan er ook voor zorgen dat Outlook items in de Profit agenda getoond worden. Je kunt dit eenvoudig regelen door het veld Actieve Office koppeling aan te vinken:

Ondersteunde versies

Ondersteunde versies:

  • Exchange op Azure AD (OAuth 2.0)
  • Exchange 2019 Office 365 Business Premium,
  • Exchange 2019 Office 365 Business Essentials
  • Exchange 2019
  • Exchange 2016 Office 365 Business Premium
  • Exchange 2016 Office 365 Business Essentials
  • Exchange 2016
  • Microsoft Exchange 2013 in Office 365
  • Microsoft Exchange 2013

De ondersteuning van Exchange 2010 is beëindigd.

De Profit Exchange-koppeling is standaard onderdeel van Profit+. Beschik je niet over Profit+, dan moet de Exchange-koppeling in je licentie zitten.

Werkwijze

Zie ook

Process

Exchange Agenda

Work area

Techniek