Importopties voor velden

De velden in een importbestand kunnen soms niet 1-op-1 worden overgenomen in Profit. Meestal komt dit omdat de te importeren velden een andere indeling hebben. Via de importopties kan Profit de velden omzetten in de juiste indeling.

Voorbeeld: 

In het importbestand staat een volledig adres in één veld. In Profit worden echter aparte velden gebruikt voor de straatnaam, het huisnummer en de toevoeging.

Via de importopties kun je het adresveld uitsplitsen over de velden in Profit.

Werkwijze