thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Berekeningen op datumvelden

In een gegevensverzameling is het mogelijk om berekeningen op datumvelden te maken. Je kunt bijvoorbeeld het aantal dagen tussen een bepaalde datum en de datum van vandaag berekenen. Je kunt het berekende veld gebruiken in rapporten, analyses, weergaven, enz.

Berekend veld toevoegen:

 1. Open de gegevensverzameling.
 2. Voeg het datumveld waarop je een berekening wilt toevoegen, toe aan de gegevensverzameling.
 3. Selecteer het datumveld.
 4. Klik op: Berekening.

  Vul de gegevens voor de berekening in, bijvoorbeeld voor het bepalen van de ouderdom in dagen, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

 5. Klik op: OK.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Klik op: Voorbeeld.
 9. Controleer de berekende waarde.

Bepalen peildatum:

Je gebruikt de peildatum om te bepalen over hoeveel dagen een gebeurtenis plaatsvindt, of hoeveel dagen geleden dat is gebeurd. Ieder datumveld uit de gegevensverzameling kun je gebruiken als peildatum. Bepaal eerst het datumveld uit de gegevensverzameling dat je wilt gebruiken als peildatum.

Voorbeeld:

Je wilt een signaal ontvangen als de aflossingsdatum van een termijn bij een lening van een medewerker naderbij komt. Het datumveld dat je wilt gebruiken als peildatum is Datum aflossing uit de tabel Medewerker/lening/aflossingsregel.

Verschoven peildatum:

Soms wil je niet de datum uit de gegevensverzameling gebruiken, maar een datum die hier een aantal dagen voor of na ligt. Dit is een verschoven peildatum.

Voorbeeld:

Je wilt 5 dagen voordat een factuur vervalt een signaal krijgen dat de vervaldatum naderbij komt. In dat geval gebruik je het veld Vervaldatum met in de berekening minus 5 dagen.

Repeterende datum

Sommige peildata komen jaarlijks terug. Een verjaardag is bijvoorbeeld een geboortedatum die ieder jaar terugkomt. Dit is repeterende datum. De repeterende datum is gelijk aan het datumveld uit de gegevensverzameling, waarbij het jaartal steeds een jaar opschuift.

 1. In de eigenschappen van de berekening vink je Repeterende datum aan.
 2. Vul Aantal in, als je gebruik wilt maken van een verschoven peildatum.
 3. Selecteer de juiste waarde bij Tonen als.

  App_Berekeningen op datumvelden - repeterende datum

  In dit voorbeeld zie je drie peildata. De middelste peildatum is gelijk aan de systeemdatum. Als je Repeterende datum hebt aangevinkt, dan zie je de datum dit jaar die het dichtst bij de peildatum ligt. Bij Berekende datum zie je het effect van een verschuiving op de peildatum. Bij Resultaat zie je wat het effect is van je keuze in het veld Tonen als.

  Voorbeeld:

  Voor een verjaardagssignaal heb je drie berekeningen nodig op basis van het veld Geboortedatum:

 • Een veld dat de datum van de verjaardag dit jaar berekent. Dit veld noem je bijvoorbeeld 'Verjaardag dit jaar'. Zet in dit veld een vink bij Repeterende datum en toon het veld als Datum.
 • Een veld dat berekent over hoeveel dagen de verjaardag dit jaar plaatsvindt. Dit veld noem je bijvoorbeeld 'Dagen verschil'. Zet in dit veld een vink bij Repeterende datum en toon het veld als Verschil in dagen met vandaag (tekst).
 • Een veld dat de leeftijd berekent. Dit veld noem je bijvoorbeeld 'Leeftijd dit jaar'. Vink Repeterende datum aan, en toon het veld als Verschil in jaren met peildatum.

Direct naar

 1. Gegevensverzamelingen
 2. Autorisatie controleren
 3. Gegevensverzameling selecteren
 4. Bepalen veldenset
 5. Presentatie van velden
 6. Berekeningen op velden
 7. Gegevens verdichten
 8. Filter toepassen
 9. Gegevensverzameling controleren

Process

Gegevensverzameling

Work area

Algemeen