thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Presentatie van velden

Je kunt zowel veldnamen als de presentatie van de inhoud van een veld wijzigen. Daarnaast kun je een veld blokkeren, zodat dit niet in een weergave getoond wordt.

Je kunt het veldtype niet wijzigen, een datumveld blijft dus altijd een datumveld en een bedragveld blijft altijd een bedragveld. Wel kun je bepalen hoe een veld getoond wordt, een datum kan bijvoorbeeld getoond worden als 10-12-2022 of als 10 december 2022. Deze presentatie van het veld werkt door in de uitvoer, dus in weergaven, rapporten, analyses, documenten, en GetConnectoren.

Inhoud

Veldformaat wijzigen

Bij bepaalde velden kun je de presentatie van de veldwaarde zelf bepalen:

Type veld

Voorbeeld

Presentatie

Keuzeveld

Geblokkeerd

<Standaard formaat> (vinkveld)

J/N, Ja/Nee, Waar/Onwaar, Aan/Uit, 1/0

Datumveld

Klant sinds

Datum (JJJJMMDD), Jaartal, Dag van de maand, enz.

Tekstvelden

Naam

<Standaard formaat>, Beginnen met een hoofdletter, Beginnen met een kleine letter, Alleen hoofdletters, Alleen kleine letters

Veldformaat aanpassen:

In dit voorbeeld pas je het veldformaat van het veld Crediteur aan. Standaard is dit een vinkveld, waarmee in de weergave wordt aangegeven of de organisatie/persoon ook een debiteur is. Een vinkveld kan twee waarden hebben, namelijk aangevinkt (=ja) of niet aangevinkt (=nee). Daarom kun je in plaats van een vinkveld ook de waarde Ja of Nee in de weergave opnemen.

 1. Selecteer het veld Crediteur.
 2. Klik in de kolom Formaat.
 3. Klik op: het pijltje of druk op F8.
 4. Selecteer Datum (lang).
 5. Klik op: OK.

 6. Klik op:  Ja als Profit meldt dat het nieuwe veld van een ander type is dan het oude, waardoor filters niet meer geldig zullen zijn.
 7. Klik op: Ja.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Voorbeeld: Klik op:.

  Je ziet nu dat het veldformaat van het veld Crediteur aangepast is.

 10. Klik op: Sluiten.
 11. Klik op: Vorige.
Kolom en veldomschrijving wijzigen

Nadat je een veld hebt toegevoegd aan de gegevensverzameling, kun je de veldnaam en de kolomtitel wijzigen. De veldnaam wordt onder andere gebruikt in rapporten: als je een veld in een rapport sleept, toont Profit de veldnaam. De kolomtitels worden getoond in weergaven.

Kolom- en veldomschrijving wijzigen:

In dit voorbeeld wijzig je de kolomtitel van het veld Telefoon.

 1. Klik in de kolom Kolomtitel van telefoon.
 2. Vul de omschrijving in., bijvoorbeeld Tel.Nr.

 3. Klik op: Volgende.
 4. Klik op: Voorbeeld.

  De kolomomschrijving is aangepast:

 5. Klik op: Sluiten.
 6. Klik op: Vorige.
Velden tonen/verbergen

Je kunt een veld verbergen als dit niet mag worden getoond in bijvoorbeeld weergave. Dit is met name handig als je in de gegevensverzameling wilt filteren op een veld, terwijl dit veld niet in de weergave mag worden getoond.

Veld tonen/verbergen:

In dit voorbeeld verberg je het veld Adres.

 1. Vink Zichtbaar bij Adres uit.

 2. Klik op: Volgende.
 3. Klik op: Voorbeeld.
 4. Je ziet dat in de weergave de kolom Adres niet meer getoond wordt.

 5. Klik op: Sluiten.
 6. Klik op: Vorige.
 7. Vink Zichtbaar weer aan bij adres.

Direct naar

 1. Gegevensverzamelingen
 2. Autorisatie controleren
 3. Gegevensverzameling selecteren
 4. Bepalen veldenset
 5. Presentatie van velden
 6. Berekeningen op velden
 7. Gegevens verdichten
 8. Filter toepassen
 9. Gegevensverzameling controleren

Process

Gegevensverzameling

Work area

Algemeen