Cursustraject toevoegen voor cursusplanning

Je maakt een cursustraject aan. Aan het cursustraject voeg je vervolgens cursussen toe. Deze moeten al zijn aangemaakt.

Je kunt bijvoorbeeld cursustrajecten toevoegen per functie, zoals een cursustraject voor nieuwe supportmedewerkers, een cursustraject voor nieuwe applicatiebeheerders, etc.

Inhoud

Cursustraject aanmaken en cursussen toevoegen

Je maakt eerst een cursustraject aan. Daarna voeg je de cursussen toe.

 • Je kunt voor het cursustraject als geheel bepalen of cursussen in een verplichte volgorde gevolgd moeten worden.
 • Per cursus bepaal je of deze verplicht is of niet.
 • Je kunt per cursus een interval vastleggen. Dit bepaalt het minimale aantal dagen tussen het volgen van opeenvolgende cursussen.

Cursustraject aanmaken:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Cursustraject.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul code en omschrijving in.
 4. Vink Volgorde toepassen aan als de cursussen in een verplichte volgorde gevolgd moeten worden, bijvoorbeeld eerst een basiscursus en daarna een cursus voor gevorderden.
 5. Klik op: Voltooien.

Cursussen toevoegen:

 1. Open het cursustraject.
 2. Ga naar het tabblad: Cursussen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vink de gewenste cursussen aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Stel de volgende velden in. Je kunt deze later per cursus wijzigen.
  • Interval: het aantal dagen dat tussen de eerstvolgende cursus zit.
  • Verplicht: vink dit veld aan als de cursussen verplicht zijn.
 7. Klik op: Voltooien.

Cursussen in cursustraject wijzigen

Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Volgorde van cursussen wijzigen via Acties / Wijzigen volgorde.
 • Per cursus een ander interval invullen en bepalen of de cursus verplicht is of niet.
 • Je kunt een cursus uit een cursustraject verwijderen als de cursus nog niet is ingepland. Als de cursus al wel is ingepland, kun je deze niet meer verwijderen maar wel blokkeren.

In het onderstaande voorbeeld zie je dat de deelnemer minimaal de basiscursussen moet volgen. De expertcursussen zijn niet verplicht. Tussen een basis- en een expertcursus zitten minimaal twee dagen.

Direct naar

 1. Cursustraject
 2. Cursustraject inrichten
 3. Cursustraject toevoegen voor cursusplanning
 4. Cursusplanning beheren in Profit Windows
 5. Cursusplanning beheren via InSite
 6. Cursusplanning voor contactpersonen beheren via OutSite
 7. Cursusplanning per deelnemer raadplegen en beheren via Profit Windows