Logging op dossier en reacties

Je kunt logging toepassen op het aanmaken, wijzigen en verwijderen van dossieritems en reacties op dossieritems. Nadat je de logging hebt ingeschakeld, houdt Profit per gebruiker bij welke acties worden uitgevoerd.

Met deze functionaliteit kan aan de vereisten van de Archiefwet worden voldaan. Je leest hierover meer op de pagina klant.afas.nl/certificeringen op de AFAS Klantportal.

Logging inschakelen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Logboek / Beheer.
 2. Schakel de logging in op de tabellen Reactie en Dossieritem.
 3. Open een tabel.
 4. Vink aan of je toevoegen, wijzigen en/of verwijderen wilt loggen.
 5. Ga naar het tabblad: Logvelden.
 6. Vink de velden aan waarop logging moet plaatsvinden.

  Bij de logging op memo-velden worden alleen de eerste 255 tekens gelogd.

Zie ook:

Logging raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Logboek / Overzicht mutatie.
 2. Open de weergave Logging dossier.

Direct naar

 1. Dossier inrichten
 2. Type dossieritem inrichten
 3. Type dossieritem inrichten voor InSite
 4. Kenmerken
 5. Kenmerkcombinatie
 6. Brongegevens
 7. Type actie
 8. Logging