thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Logging op dossier en reacties

Je kunt logging toepassen op het aanmaken, wijzigen en verwijderen van dossieritems en reacties op dossieritems. Nadat je de logging hebt ingeschakeld, houdt Profit per gebruiker bij welke acties worden uitgevoerd.

Met deze functionaliteit kan aan de vereisten van de Archiefwet worden voldaan. Je leest hierover meer op de pagina klant.afas.nl/certificeringen op de AFAS Klantportal.

Logging inschakelen:

Schakel de gewenste logging in via Algemeen / Inrichting / Logboek / Beheer.

Bij de logging op memo-velden worden alleen de eerste 255 tekens gelogd.

Logging raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Logboek / Overzicht mutatie.
 2. Open de weergave Dossier.

  Crm_Dossier logging

Zie ook:

Direct naar

 1. Dossier inrichten
 2. Type dossieritem inrichten
 3. Type dossieritem inrichten voor InSite
 4. Kenmerken
 5. Kenmerkcombinatie
 6. Brongegevens
 7. Type actie
 8. Logging

Process

Dossier

Work area

CRM