Inkoopfacturen beoordelen in Profit inrichten (facturen in omloop)

Richt dit onderdeel in als je inkoopfacturen wilt beoordelen en vrijgeven in Profit.

Profit kan te beoordelen inkoopfacturen automatisch blokkeren, waardoor deze niet betaald zullen worden. Handmatig blokkeren (tijdens het boeken in Financieel) is ook mogelijk. Pas na het vrijgeven worden deze facturen betaald.

Met de functionaliteit 'Facturen in omloop' krijg je een extra niveau: je wijst een specifieke beoordelaar aan die de geblokkeerde inkoopfactuur moet beoordelen en vrijgeven. Je kunt deze beoordelaar selecteren tijdens het boeken, maar het is ook mogelijk om de beoordelaar af te leiden uit de eigenschappen van de inkooprelatie.

Inhoud

Werkwijze
Zie ook