thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aanmaningsrente instellen

Je kunt rente berekenen op de aanmaning, deze rente boeken op de resultatenrekening en het totale openstaande bedrag inclusief de rente afdrukken op de aanmaning.

Profit berekent de aanmaningsrente via deze formule:

( ((1e periodepercentage/100)/365) * (aantal vervaldagen - rentevrije periode in dagen) + ((2e periodepercentage/100)/365) * aantal vervaldagen +  …… +
((ne periodepercentage/100)/365) * aantal vervaldagen ) * openstaand factuurbedrag.

ne staat in deze formule voor een willekeurig getal.

De aanmaningsrente wordt dus berekend vanaf de vervaldatum + het aantal dagen dat ingesteld is bij de rentevrije periode.

Meer informatie:

Rente op aanmaningen

Let op:

Je slaat deze stap over als je geen gebruik wilt maken van renteberekening op aanmaningen.

Aanmaningsrente instellen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.  
 2. Ga naar het tabblad: Aanmaning.
 3. Bepaal of je een rentevrije periode wilt toepassen. Zo ja, dan vul je ook het aantal dagen in. Als je bijvoorbeeld 10 dagen invult, dan berekent Profit geen rente over 10 dagen na de vervaldatum.
 4. Als je betaalde rente wilt afboeken op een aparte grootboekrekening, vink je Renteboeking bij afletteren factuur aan en selecteer je de gewenste grootboekrekening.
 5. Ga naar het tabblad: Rente.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Stel het rentepercentage vanaf een bepaalde begindatum in. Dit percentage geldt tot de begindatum van de volgende renteregel.
 8. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Aanmaningen inrichten
 2. Aanmaningsset toevoegen
 3. Aanmaningsrente instellen
 4. E-mailen van aanmaningen inrichten
 5. Verstrekkingswijze vastleggen per debiteur

Process

Aanmaning

Work area

Financieel