thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aanmaningsset toevoegen

Een aanmaningsset bevat de instellingen voor het verzenden van aanmaningen én de rapportlay-outs die voor de brieven gebruikt moeten worden.

Bij het toevoegen van een nieuwe aanmaningsset kun je maximaal drie rapportlay-outs met een bepaalde ouderdom koppelen. Als je de aanmaningsset daarna opnieuw opent, kun je nog extra regels toevoegen en meer rapportlay-outs met een bepaalde ouderdom koppelen.

Je bepaalt bij de aanmaningsset op welke momenten de aanmaningen moeten worden gegenereerd. Je kunt hierbij kiezen uit aanmanen op aantal dagen na de vervaldatum of aanmanen op basis van vorige datum aanmaning.

Bij het genereren van aanmaningen kun je rekening houden met correctiedagen: dit zijn dagen die niet meetellen bij het bepalen van de ouderdom van openstaande posten. Als de bank bijvoorbeeld drie dagen nodig heeft om betalingen te verwerken, kun je drie correctiedagen vastleggen. Zo voorkom je dat je onnodige aanmaningen verstuurt omdat de betalingen en de aanmaningen elkaar kruisen.

Inhoud

Aanmaningsset met aanmanen t.o.v. vervaldatum

Voorbeeld: Aanmanen t.o.v. de vervaldatum

Je gebruikt een aanmaningsset met de volgende instellingen:

 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 1 : 10
 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 2 : 20
 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 3 : 30

  Je vinkt de instelling Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum niet aan. Profit zal de aanmaningen als volgt versturen:

 • De 1e aanmaning wordt 10 dagen na de vervaldatum verstuurd.
 • De 2e aanmaning wordt 20 dagen na de vervaldatum verstuurd.
 • De 3e aanmaning wordt 30 dagen na de vervaldatum verstuurd.

Aanmaningsset toevoegen met aanmanen t.o.v. vervaldatum:

Je stelt de aanmaningsset in op aanmanen ten opzichte van de vervaldatum van de openstaande post.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Aanmanen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Vink Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum niet aan. Het is namelijk de bedoeling om aan te manen op basis van het aantal dagen na vervaldatum van de openstaande post.
 6. Vink Brieven opslaan in verkooprelatiedossier aan als je de verstuurde aanmaningsbrieven op wilt slaan in het digitale relatiedossier.

  Fin_Aanmaningsset toevoegen (05) (VarSB)

 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul het Aantal dagen in.

  Vul 0 dagen in bij Aanmaningsregel 1 als je direct na de vervaldatum de eerste aanmaning wilt versturen.

 9. Vul de omschrijving in. Kies voor een logische naam, bijvoorbeeld 1e aanmaning.
 10. Selecteer bij Rapport de rapportlay-out waarmee je de aanmaningsbrieven wilt genereren.
 11. Selecteer een berichtsjabloon als je de aanmaningen via e-mail verstuurd in pdf-formaat.

  De tekst van de berichtsjabloon staat in het e-mailbericht en de aanmaning als pdf-bestand in de bijlage. Indien gewenst kun je voor elke aanmaningsregel (1, 2 of 3) een ander berichtsjabloon koppelen. Voeg eerst het berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan hebt.

 12. Herhaal deze stappen voor de tweede en derde aanmaningsregel.

  Als je regelmatig wilt aanmanen (bijvoorbeeld iedere twee weken) vul dan bij Aantal dagen altijd veelvouden van 14 in. Als de eerste aanmaning 3 dagen na de vervaldatum is gemaakt, dan zijn de aanmaandagen per definitie bepaald op 3, 17 en 31 dagen. Bovenstaand voorbeeld is gebaseerd op deze aanmaanstructuur.

 13. Klik op: Voltooien.
 14. Klik op: OK.
 15. Klik op Ja bij de melding.
Aanmaningsset o.b.v. vorige datum aanmaning

Je stelt de aanmaningsset in op aanmanen op basis van vorige datum aanmaning.

Voorbeeld: Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning

Je gebruikt een aanmaningsset met de volgende instellingen:

 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 1 : 15
 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 2 : 10
 • Aantal dagen bij Aanmaningsregel 3 : 10

  Je vinkt de instelling Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum aan. Profit zal de aanmaningen als volgt versturen:

 • De 1e aanmaning wordt 15 dagen na de vervaldatum verstuurd.
 • De 2e aanmaning wordt 10 dagen na de eerste aanmaning verstuurd.
 • De 3e aanmaning wordt 10 dagen na de tweede aanmaning verstuurd.

Aanmaningsset toevoegen o.b.v. vorige datum aanmaning:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad:  Aanmanen.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Vink Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum aan.
 6. Vink Brieven opslaan in verkooprelatiedossier aan als je de verstuurde aanmaningsbrieven op wilt slaan in het digitale relatiedossier.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul het aantal dagen na vervaldatum in bij Aantal dagen.

  Als je direct na de vervaldatum de eerste aanmaning wilt versturen, vul je bij Aanmaningsregel 1 een aantal dagen van 0 in.

 9. Vul de omschrijving in.
 10. Selecteer bij Rapport de rapportlay-out waarmee je de aanmaningsbrieven wilt genereren. Voor aanmaningen met rente zijn aparte lay-outs beschikbaar.
 11. Selecteer de berichtsjabloon als je de aanmaningen via e-mail verstuurd in pdf-formaat.

  De tekst van de berichtsjabloon staat in het e-mailbericht en de aanmaning als pdf-bestand in de bijlage. Indien gewenst kun je voor elke aanmaningsregel (1, 2 of 3) een ander berichtsjabloon koppelen. Voeg eerst de berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan hebt.

 12. Herhaal deze stappen voor de tweede en derde aanmaningsregel.
 13. Klik op: Voltooien.
Aanmaningsregels aan aanmaningsset toevoegen

Je kunt aanmaningsregels toevoegen aan een bestaande aanmaningsset, bijvoorbeeld een vierde regel voor het verzenden van de mededeling dat je de vordering uit handen hebt gegeven aan een deurwaarder.

Extra regels aan aanmaningsset toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Aanmanen.
 3. Open de eigenschappen van de aanmaningsset.
 4. Ga naar het tabblad: Regel.
 5. Klik op: Nieuw
 6. Vul de omschrijving in. 
 7. Vul bij Aantal dagen het aantal dagen in waarna moet worden aangemaand, afhankelijk van de instellingen bij deze aanmaningsset t.o.v. de vervaldatum of vorige datum aanmaning.

  Als je Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum op het tabblad Algemeen bij deze aanmaningsset niet hebt ingesteld, dan is dit het aantal dagen ten opzichte van de vervaldatum van de openstaande post. Als je het veld Aanmanen o.b.v. vorige datum aanmaning i.p.v. factuurdatum hebt aangevinkt, dan is dit het aantal ten opzichte van de vorige aanmaningsdatum.

 8. Selecteer bij Rapport de rapportlay-out waarmee je de aanmaningen wilt genereren.
 9. Selecteer de berichtsjabloon als je de aanmaningen via e-mail verstuurd in pdf-formaat.
 10. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Aanmaningen inrichten
 2. Aanmaningsset toevoegen
 3. Aanmaningsrente instellen
 4. E-mailen van aanmaningen inrichten
 5. Verstrekkingswijze vastleggen per debiteur

Process

Aanmaning

Work area

Financieel