thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Rapportagecockpit kopiëren naar andere omgeving

Je kunt de rapportagecodes en onderliggende koppelingen met grootboekrekeningen kopiëren naar andere omgevingen onder dezelfde licentie.

De bronomgeving is de geopende omgeving. Vanuit de bronomgeving kun je rapportagecodes en koppelingen met grootboekrekeningen kopiëren naar meerdere doelomgevingen.

Voer deze functie alleen uit als het grootboekrekeningenschema in de doelomgeving volledig is vastgelegd. Als een te koppelen grootboekrekening niet bestaat in de doelomgeving, moet je deze eerst toevoegen in de doelomgeving.

Let op:

De koppeling tussen een rapportagecode en een grootboekrekening wordt opgeslagen in het veld Rapportagecockpit in de eigenschappen van grootboekrekeningen. Je kunt dit veld ook importeren en muteren via Financieel / Beheer / Import grootboek / Rapportagecockpit. Bij het importeren speelt de licentie geen rol.

Rapportagecockpit codes kopiëren naar een andere omgeving:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Inrichting / Rapportagestructuur.
 2. Klik op de actie: Rapportagestructuur kopiëren.
 3. Bepaal in Rapportagecode vergelijken welke rapportagecodes je wilt kopiëren:
  • Rapportagecodes alleen aanvullen

   Je kopieert alleen rapportagecodes die niet bestaan in de doelomgeving naar de doelomgeving.

  • Rapportagecodes niet overnemen

   Je kopieert geen rapportagecodes naar de doelomgeving. Gebruik deze optie als je alleen koppelingen tussen rapportagecodes en grootboekrekeningen wilt bijwerken.

  • Rapportagecodes vervangen en aanvullen

   Je kopieert alle rapportagecodes van de bronomgeving naar de doelomgeving, waarbij bestaande rapportagecodes (inclusief koppelingen met grootboekrekeningen) worden overschreven.

 4. Je bepaalt in de velden Grootboekrek. vergelijken hoe koppelingen tussen rapportagecodes en grootboekrekeningen worden afgehandeld.
 5. Als je Bestaande grootboekkoppelingen verwijderen aanvinkt, zal Profit in de doelomgevingen alle koppelingen tussen rapportagecodes en grootboekrekeningen verwijderen.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vink de omgevingen aan.
 8. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Rapportagecockpit inrichten
 2. Rapportagecodes toevoegen
 3. Rapportagestructuur van rapportagecockpit inrichten
 4. Rapporten wijzigen
 5. Rapportagecodes kopiëren naar andere omgeving

Process

Rapportage

Work area

Financieel