thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Rapportagecodes voor rapportagecockpit toevoegen

Met Profit wordt een standaardmodel met rapportagecodes meegeleverd, maar je kunt eigen rapportagecodes toevoegen.

Let op: Nieuwe eigen set van rapportagecodes

Via de rapportagecockpit kun je rapportagecodes toevoegen, maar niet een geheel eigen set maken. Een eigen set is alleen mogelijk via de volgende stappen:

 • Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 • Blokkeer de meegeleverde rapportagecodes.
 • Voeg een weergave toe waarin de geblokkeerde rapportagecodes niet worden getoond.
 • Voeg de nieuwe set toe.

Rapportagecodes toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Inrichting / Rapportagestructuur.
 2. Klik op: Nieuw.

  Let op:

  Bekijk de beschrijving van de opzet van de rapportagecodes voor je begint.

  Er is een samenhang tussen de opzet van de rapportagecodes en de indeling/sortering van het rapport. Als je de opzet van de meegeleverde rapportagecodes wijzigt, zal je ook de rapporten moeten kopiëren en wijzigen.

 3. Vul de velden Soort, Hoofdgroep en/of Subgroep.

  Deze velden bepalen de plaats van de nieuwe rapportagecode in het schema. Als je een nieuwe hoofdgroep wilt toevoegen, vul je handmatig een nieuwe code in bij Hoofdgroep van 2 cijfers (bv 06). Hierna vul je de omschrijving van deze nieuwe hoofdgroep. De nieuwe hoofdgroep wordt automatisch toegevoegd en door jou te gebruiken. Dit geldt ook voor het toevoegen van een subgroep, alleen vul je dan de nieuwe code in bij Subgroep.

  Je kunt in deze velden een bestaande code selecteren om aan te sluiten bij de rubrieken in het schema, maar je kunt ook een nieuwe code invullen. Bij het voltooien van de wizard zal Profit de nieuwe code toevoegen. Bij de volgende nieuwe rapportagecode kun je deze nieuwe code dan selecteren.

 4. Vul de Code als je een rapportagecode op het laagste niveau wilt toevoegen. Dit is alleen mogelijk als je de velden Soort, Hoofdgroep en Subgroep hebt gevuld.

  Je kunt alleen grootboekrekeningen koppelen (in de volgende stap) aan een rapportagecode waarbij het veld Code gevuld is.

 5. Vul de omschrijving in., deze zal (bij de hogere niveaus) in de rapportage verschijnen.
 6. Selecteer een rapportagecode in 2e rapportagecode, als je het veld eventueel debet en credit wilt tonen.

  Dit houdt in dat een debetrekening met een creditsaldo credit getoond zal worden en vice versa.

 7. Vul de Code kengetal grondslag in. Deze is nodig voor het rapport Kengetallen financieel (Profit) en de Winst- en Verliesrekening rapporten.

  Het rapport Kengetallen financieel bevat een DuPont-schema dat wordt samengesteld op basis van deze code. De codes onder hoofdcode R0102 bijvoorbeeld, horen onder Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.. Je kunt dit naar eigen voorkeur inrichten.

  Meer informatie over Code kengetal grondslag:

 8. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Rapportagecockpit inrichten
 2. Rapportagecodes toevoegen
 3. Rapportagestructuur van rapportagecockpit inrichten
 4. Rapporten wijzigen
 5. Rapportagecodes kopiëren naar andere omgeving

Process

Rapportage

Work area

Financieel