thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Rapporten voor de rapportagecockpit wijzigen

Met Profit worden standaardrapporten voor de rapportagecockpit meegeleverd. Je kunt deze kopiëren en wijzigen. De gewijzigde rapporten zullen ook beschikbaar zijn als je de acties in Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit gebruikt.

Let op:

Bekijk de beschrijving van de opzet van de rapportagecodes voor je begint.

Er is een samenhang tussen de opzet van de rapportagecodes en de indeling/sortering van het rapport. Als je de opzet van de meegeleverde rapportagecodes wijzigt, zal je ook de rapporten moeten kopiëren en wijzigen.

Je kunt ook een nieuwe analyse maken op basis van de gegevensverzameling Rapportagecode (analyse).

Rapporten voor de rapportagecockpit wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Kopieer het rapport:
  • Balans en Toelichting op de balans (Profit)
  • Winst- en Verliesrekening en Toelichting op de Winst- en Verliesrekening (Profit)
  • Kengetallen financieel (Profit)
 3. Wijzig het rapport.
 4. Blokkeer eventueel het originele Profit-rapport, dan kan dit niet meer via de rapportagecockpit worden geraadpleegd.

Zie ook

Direct naar

 1. Rapportagecockpit inrichten
 2. Rapportagecodes toevoegen
 3. Rapportagestructuur van rapportagecockpit inrichten
 4. Rapporten wijzigen
 5. Rapportagecodes kopiëren naar andere omgeving

Process

Rapportage

Work area

Financieel