thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Rapportagecockpit inrichten

Per rapportagecode koppel je de relevante grootboekrekeningen. In de meeste gevallen koppel je meerdere grootboekrekeningen aan een rapportagecode. Je kunt dit op twee manieren doen:

 • Je opent de eigenschappen van een grootboekrekening en je koppelt de rapportagecode.
 • Je opent de eigenschappen van een rapportagecode en je koppelt alle relevante grootboekrekeningen.

  Let op:

  Je kunt de rapportagecodes en onderliggende koppelingen met grootboekrekeningen kopiëren naar andere omgevingen onder dezelfde licentie. Je kunt dit veld ook importeren en muteren via Financieel / Beheer / Import grootboek / Rapportagecockpit. Bij het importeren speelt de licentie geen rol.

Per grootboekrekening een rapportagecode koppelen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Inrichting / Rapportagestructuur.
 2. Open de weergave: Nog te koppelen grootboekrekeningen.

  Je ziet alle grootboekrekeningen waaraan nog geen rapportagecode gekoppeld is. Deze grootboekrekeningen komen hierdoor ook niet naar voren in de rapportage.

 3. Open de eigenschappen van een grootboekrekening.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 5. Selecteer een rapportagecode in Rapportagecockpit.
 6. Klik op: OK.

Voer deze stappen uit voor alle grootboekrekeningen die nog niet gekoppeld zijn.

Grootboekrekeningen koppelen per rapportagecode:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Inrichting / Rapportagestructuur.
 2. Open de weergave: Rapportagecockpit.
 3. Open de eigenschappen van de rapportagecode die je wilt koppelen.

  Op het tabblad Algemeen zie je de uitsplitsing en de omschrijving van de code. Je kunt alleen grootboekrekeningen koppelen als het veld Code gevuld is.

 4. Ga naar het tabblad: Grootboekrekening.

  Je ziet de gekoppelde grootboekrekeningen. Deze weergave is leeg als er nog geen grootboekrekening gekoppeld is.

 5. Klik op: Nieuw.

  Je ziet alleen de grootboekrekeningen die je nog moet koppelen, zodat je niet dubbel kunt koppelen. Als de weergave leeg is kun je niets selecteren en weet je dat alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn.

 6. Vink de te koppelen grootboekrekening(en) aan.
 7. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Rapportagecockpit inrichten
 2. Rapportagecodes toevoegen
 3. Rapportagestructuur van rapportagecockpit inrichten
 4. Rapporten wijzigen
 5. Rapportagecodes kopiëren naar andere omgeving

Process

Rapportage

Work area

Financieel