Btw-aangifte instellingen bepalen

Je kunt per administratie een btw-aangifte maken. Voordat je de btw-aangifte doet moet je eerst een aantal instellingen bepalen.

Btw-/Omzetbelastingnummer voor zzp'ers:

In 2019 verstrekte de Belastingdienst aan alle eenmanszaken een nieuw Btw-identificatienummer. In verband met de privacy is het BSN van de ondernemer niet in het nieuwe btw-identificatienummer verwerkt. Het nieuwe btw-identificatienummer is geldig vanaf 1 januari 2020.

Voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte blijft het oude btw-nummer gehandhaafd. Dit nummer heet vanaf 2020 het Omzetbelastingnummer.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe btw-identificatienummer.

Als gevolg hiervan zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd op het tabblad Btw in de financiële administratie-instellingen (Financieel / Beheer / Instellingen administratie):

 • Het veld Omzetbelastingnummer is toegevoegd. Dit nummer wordt gebruikt als identificatie bij de btw- en icp-aangiften.
 • Het veld Btw-nummer is hernoemd naar Btw-identificatienummer. Dit veld wordt gebruikt op de factuurlay-outs.

  Vanaf 1 januari 2020 ben je als ondernemer verplicht om het nieuwe btw-identificatienummer op je facturen te vermelden. Heb je een eigen rapport óf heb je het btw-nummer handmatig op je factuur toegevoegd? Pas dan het rapport aan of gebruik de standaardrapportage van Profit.

 • Ook bij de debiteuren en crediteuren is het veld Btw-nummer hernoemd naar Btw-identificatienummer.
 • Het veld Btw-nummer FE is hernoemd naar Omzetbelastingnummer FE.

In de kop van de btw- en icp-aangifte wordt het nieuwe veld Omzetbelastingnummer gebruikt. Als het omzetbelastingnummer niet is ingevuld wordt het btw-identificatienummer afgedrukt in de kop van de btw- en icp-aangifte.

Wat moet ik aanpassen in Profit?

Je legt het nieuwe btw-identificatienummer in Profit vast. Je wijzigt het btw-identificatienummer in de financiële administratie-instellingen op het tabblad Btw.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad:: Btw.
 3. Vul het nummer dat je van de Belastingdienst hebt ontvangen in bij Btw-identificatienummer.

Zie ook:

 • Ik heb een mailing gekregen van de Belastingdienst over de wijziging van het btw-/omzetbelastingnummer voor ZZP'ers. Wat moet ik aanpassen in Profit?

Controleer de algemene administratie-instellingen:

Per administratie ligt vast voor welk land de wetgeving moet worden toegepast via het veld Land wetgeving. Dit land bepaalt welke btw-codes, btw-tarieven en btw-secties worden gebruikt. Je bepaalt Land wetgeving per administratie.

 1. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.
 2. Het bedrijf moet gekoppeld zijn in het veld Organisatie/persoon voor het correct vermelden van de bedrijfsgegevens op bepaalde aangiften.

 3. Het land bij Land wetgeving bepaalt welke wetgeving wordt toegepast voor de btw-aangifte.

Btw-aangifte bepalen in financiële administratie-instellingen:

In de administratie-instellingen bij Profit Financieel bepaal je onder andere het aangiftetijdvak en leg je het btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer vast. Ook moet je opgeven of je voor je eigen onderneming aangifte doet, of voor een andere onderneming (een klant).

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Btw.
 3. Vul het Btw-identificatienummer in van de onderneming die gekoppeld is aan deze administratie. Profit controleert het btw-nummer op geldigheid. Dit veld is verplicht bij een administratie met Land wetgeving NL, BE of LU. Bij overige landen is het veld niet verplicht.

  Het Btw-identificatienummer dat je hier invult wordt gebruikt op de factuurlay-outs.

 4. Vul het Omzetbelastingnummer in van de onderneming die gekoppeld is aan deze administratie. Het omzetbelastingnummer wordt gebruikt als identificatie bij de btw- en icp-aangiften.

  Als je de btw-aangifte genereert in Profit wordt het hier ingevulde Omzetbelastingnummer in de kop van de btw-aangifte afgedrukt.

 5. Selecteer het Aangiftetijdvak dat je met de Belastingdienst hebt afgesproken.

  In principe hoor je van de Belastingdienst wat de (btw- en/of icp-)aangifteperiode is. Je mag daarvan afwijken. Van een lange naar een korte aangifteperiode kan altijd. Voor het wijzigen van een korte naar een lange aangifteperiode gelden een aantal regels. Raadpleeg daarvoor de website van de Belastingdienst.

  Let op!

  Doe je zowel btw- als icp-aangifte in Profit, dan moet het aangiftetijdvak voor beide gelijk zijn!

  Profit genereert op basis van deze instelling de btw-aangifte per maand, kwartaal of jaar.

 6. Vul het veld Maandcorrectie alleen in als het veld Aangifteperiode de waarde Kwartaal bevat en met een gebroken boekjaar werkt. Als je een gebroken boekjaar hanteert en je verzorgt de btw-aangifte per kwartaal, dan kun je een gebroken kwartaalaangifte verzorgen, door in dit veld een 1 of 2 in te vullen. Met een maandcorrectie van 1 of 2 maanden wordt de kwartaalaangifte met 1 of 2 maanden opgeschoven. Je doet dan bijvoorbeeld aangifte over de periode februari, maart en april in plaats van januari, februari en maart.

  Let op:

  Na het ontstaan van een fiscale eenheid kun je de Aangifteperiode en Maandcorrectie niet meer wijzigen. Mocht dit toch nodig zijn, dan moet je de fiscale eenheid eerst ontkoppelen. Je geeft per administratie aan dat deze zelfstandig aangifte doet en daarna wijzig je de gegevens. Vervolgens richt je de fiscale eenheid opnieuw in.

 7. Selecteer de Soort contactpersoon en vul de overige velden in. Als je zelf de aangifte doet, selecteer je in dit veld Belastingplichtige.
 8. Vul naam en telefoonnummer in.

  Als je voor iemand anders de btw/icp-aangifte verzorgt en/of verstuurt, dan vul je hier jouw naam en telefoonnummer in, niet die van de belastingplichtige!

 9. Je kunt de velden SEB-nummer en Becon-nummer vullen onder de volgende voorwaarden:
  • Als je bij Soort contactpersoon de waarde Intermediair geselecteerd hebt, kun je Becon-nummer invullen.
  • Als je bij Soort contactpersoon de waarde Servicebureau voor belastingplichtige geselecteerd hebt, kun je het SEB-nummer invullen.
  • Als je bij Soort contactpersoon de waarde Servicebureau voor intermediair geselecteerd hebt, kun je beide velden invullen.

  Als het Land wetgeving België of Luxemburg is, vul je in het kader Contactpersoon de velden Code gebruiker, Naam gebruiker en Minimumgrondslag in.

 10. Vul in het veld Omzetbelastingnummer FE het btw-nummer van de fiscale eenheid in als je onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid (de onderneming is bijvoorbeeld een werkmaatschappij binnen een holding). Dit btw-nummer verschijnt dan op het aangifte-formulier.
 11. Ga naar het tabblad: Icp.

  Als je leveringen doet binnen de EU aan ondernemers die btw-plichtig zijn, dan moet je ook de icp-aangifte instellen.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Als je je wijzigingen niet kunt opslaan, heb je niet alle verplichte velden ingevuld.

Zie ook:

Direct naar

 1. Aangiften btw en icp instellen
 2. Btw-aangifte in administratie-instellingen instellen
 3. Btw-nummer controles EU landen
 4. Icp-aangifte instellingen bepalen