Btw/icp-aangifte Luxemburg

Je kunt met Profit de btw/icp-aangifte voor organisaties in Luxemburg doen. Dit gedeelte is een aanvulling op de algemene beschrijving van de btw/icp-aangifte en beschrijft alleen zaken die relevant zijn voor organisaties die aangifte doen in Luxemburg.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Je moet per maand, kwartaal of jaar btw-aangifte doen, dit is afhankelijk van de omzet van de organisatie. Je hebt de aangiftetermijn in de financiële administratie-instellingen vastgelegd.

Als je de aangifte klaarzet, genereert Profit een xml-aangiftebestand. Dit geldt zowel voor de periode-aangifte (per maand, kwartaal of jaar) als de afsluitende jaaraangifte. Je uploadt het xml-aangiftebestand via de applicatie 'eTVA' van l’Administration de l’enregistrement et des domaines (belastingdienst van Luxemburg). Het gebruik van 'eTVA' wordt niet in Profit Help toegelicht.

Het xml-aangiftebestand bevat ook de icp-aangifte. Je hoeft geen aparte icp-aangifte te doen.

Inkoopboekingen met btw-plicht verlegd of import buiten EU

Bij inkoopboekingen kunnen zich de volgende situaties voordoen:

In beide situaties is het btw-bedrag aftrekbaar als voorbelasting. Daarom zal Profit het btw-bedrag boeken en direct tegenboeken.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg toevoegen

Je voegt een nieuwe periode-aangifte toe nadat de periode verstreken is. Neem voor het indienen van de aangifte de aangiftetermijn in acht, die door de Luxemburgse autoriteiten wordt voorgeschreven.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Klik op: Nieuw.

  De aangifte-periode wordt getoond.

 3. Klik op: Volgende.

  Je ziet een weergave met secties uit de aangifte die je handmatig kunt invullen. Dit zijn de bedragen die niet uit Profit herleidbaar zijn, zoals privégebruik en schattingen. Je ziet alleen de secties, waarbij Zelf invullen is geselecteerd in Berekening grondslag.

 4. Dubbelklik op de gewenste regel om de grondslag en het btw-bedrag in te vullen.

  Bij enkele posten op het aangifteformulier moet je niet alleen een grondslag en een btw-bedrag invullen, maar ook een percentage. Elk gegeven (grondslag, percentage en bedrag) heeft een eigen nummer. Je moet deze gegevens apart invullen.

  • Vul het percentage in als grondslag.
  • Vul de grondslag in.
  • Vul het bedrag in.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Klik op: Voltooien.

  De aangifte wordt vervolgens berekend.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  De btw/icp-aangifte heeft automatisch de status Voorlopig gekregen.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg definitief maken

Nadat je een periodeaangifte hebt toegevoegd, controleer je deze. Als de aangifte correct is, kun je deze definitief maken. Hiermee geef je aan, dan de aangifte mag worden ingediend.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg definitief maken:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Definitief maken.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg klaarzetten

Als je de aangifte klaarzet, wordt deze opgeslagen als een xml-aangiftebestand. Je uploadt het xml-aangiftebestand via de applicatie 'eTVA' van l’Administration de l’enregistrement et des domaines (belastingdienst van Luxemburg). Het gebruik van 'eTVA' wordt niet in Profit Help toegelicht.

Je kunt de icp-aangifte niet apart klaarzetten, want deze maakt deel uit van de btw-aangifte en zal automatisch worden meegenomen.

Btw/icp-periodeaangifte Luxemburg klaarzetten:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Klaarzetten.
 4. Selecteer de map waarop je het xml-aangiftebestand wilt opslaan.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Het bestand wordt opgeslagen.

Jaaraangifte Btw/icp Luxemburg toevoegen

Na afloop van een boekjaar doe je de jaaraangifte.

Btw-jaaraangifte Luxemburg toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Klik op de actie: Jaaraangifte Luxemburg.
 3. Selecteer het jaar waarvoor je de jaaraangifte wilt toevoegen.
 4. Vul Type omzet in.

  Voor sectie 001, 002 en 003 geldt dat één van de secties in de aangifte voorkomt. Welke dat is stel je in met dit veld Type omzet (1A=001, 1B=002, 1C=003), bij het aanmaken van een nieuwe jaaraangifte.

 5. Vul de bewaarplaats van de financiële administratie in als de bewaarplaats zich buiten Luxemburg bevindt.
 6. Klik op: Volgende.

  Je ziet een weergave met secties uit de aangifte die je handmatig kunt invullen. Dit zijn de bedragen die niet uit Profit herleidbaar zijn, zoals privégebruik en schattingen. Je ziet alleen de secties, waarbij Zelf invullen is geselecteerd in Berekening grondslag.

 7. Vul de handmatige secties in, op dezelfde manier als bij de periode-aangifte.
 8. Klik op: Voltooien.

Hierna kun je de jaaraangifte definitief maken en klaarzetten op dezelfde manier als bij de periode-aangifte.

Bij het definitief maken van de jaaraangifte blokkeert Profit automatisch de bijbehorende boekingsperiodes van dat jaar. Dit kun je controleren via de Administratie-instellingen, op het tabblad Perioden. Deze blokkering kun je wel handmatig deblokkeren. In Luxemburg moeten eventuele correcties van een definitief jaar geboekt worden in het nog niet -definitieve jaar.

Direct naar

 1. Btw/ICP-aangifte
 2. Btw/icp inrichten
 3. Btw/icp-begrippen en scenario's
 4. Voor het eerst starten met btw/icp-aangiften in Profit
 5. Icp-register bijhouden
 6. Btw/icp-aangifte doen
 7. Btw-aangifte betalen
 8. Suppletie btw-aangifte indienen
 9. Btw/icp-aangifte FE doen
 10. Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (Accountancyportal)
 11. Btw/icp-aangifte België
 12. Btw/icp-aangifte Luxemburg
 13. Aangifte omzetbelasting Caribbean
 14. Aangifte omzetbelasting Aruba