Financieel project

Een financieel project is de basis van alle onderdelen binnen de verslaglegging. In een financieel project verzamel je de saldibalans en overige informatie. Deze zijn nodig voor het uitwerken van de kolommenbalans, de verslaglegging en de consolidatie. Voor ieder verslagleggingmoment voeg je een financieel project toe. Bestaande financiële projecten kun je bewaren en later als vergelijking gebruiken.

Let op:

Als je een nieuw financieel project toevoegt, kopieer je de niveautotalen van de klant mee. Deze niveautotalen zie je in het overzicht Uitgewerkte kolommenbalans.

Voordat je een financieel project gaat definiëren is het voor de herkenbaarheid aan te bevelen jouw onderneming als relatie aan te maken in Profit. Accountants moeten relaties aan Profit toevoegen. Daarmee kun je omgevingen aan financiële projecten koppelen.

Je voegt rekeningniveaus toe via functionaliteit Grootboekset.

Financieel project toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Verslagleggingscockpit.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de organisatie/persoon.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Vul bij Boekjaar het boekjaar in.
 6. Klik op: Volgende.

  Je kunt nu een bestaand project van dezelfde relatie selecteren. Hierdoor haalt het nieuwe project de vergelijkende cijfers uit de bestaande. Deze cijfers staan in de verslaglegging en het jaarrapport. Tevens worden de vaste gegevens naar het nieuwe project gekopieerd.

 7. Selecteer waarvoor je het financieel project wilt gebruiken:
  • Kolommenbalans uitwerken
  • Verslaglegging
  • Consolidatie

  Voorbeeld:

  Als je voor een relatie eerst de kolommenbalans wilt uitwerken en vervolgens de verslaglegging uitvoeren, dan vink je Kolommenbalans uitwerken en Verslaglegging aan. Wil je alleen verslaglegging uitvoeren, dan vink je alleen Verslaglegging aan.

 8. Klik op: Volgende.
 9. Vink de wijze waarop je de saldibalans wilt koppelen aan het financiële project.
  • Uit eigen omgeving

   Je voegt een financieel project toe uit de eigen omgeving. Je voegt hierdoor automatisch een grootboekset toe. Deze heb je nodig voor de verslaglegging.

  • Omgeving van relatie

   Je voegt een financieel project toe uit een andere omgeving. Je selecteert de omgeving. Je voegt hierdoor automatisch een grootboekset toe. Je gebruikt deze optie voor het uitwerken van de kolommenbalans en verslaglegging op basis van een andere omgeving (bijvoorbeeld de administratie van een werkmaatschappij).

  Let op: 

  Als je een meewerklicentie gebruikt is het niet mogelijk om van een ander deelnemersnummer de Omgeving van relatie te selecteren. Je kunt alleen je eigen omgevingen selecteren.

  • XML-auditbestand inlezen

   Je gebruikt een XML Auditbestand voor het uitwerken van een kolommenbalans, verslaglegging, consolidatie of rapportage van een jaarrekening.

  • Importeren

   Je kunt een saldibalans importeren vanuit een ASCII-bestand. Dit bestand is een tekstbestand, of een CSV-bestand (bestand met scheidingstekens). Je selecteert de valuta van de bedragen in de saldibalans en een grootboekset voor de import. Je voegt hiervoor een lege grootboekset toe, deze bevat alleen een code en een omschrijving. De import plaatst de grootboekrekeningen automatisch in de geselecteerde grootboekset.

  • Via consolidatie

   Je kunt de financiële projecten koppelen aan het Consolidatie project in de Consolidatiestructuur.

  Let op: 

  De velden Uit eigen omgeving of Omgeving van relatie nemen automatisch de basisvaluta van de omgeving over. Alleen bij de optie Importeren selecteer je de valuta van de saldibalans.

 10. Klik op: Voltooien.

  Als je hebt gekozen voor Via consolidatie, dan start de Consolidatiestructuur. Als je voor Importeren hebt gekozen, dan start de import wizard. Let bij het importeren op het volgende:

  • De bedragen in het importbestand bevatten geen scheidingstekens van duizendtallen, alleen een decimaal scheidingsteken.
  • Het importbestand bevat de velden Grootboekrekening, Cumulatief debet (zonder beginbalans), Cumulatief credit (zonder beginbalans) en Saldo (met beginbalans). Het saldo kun je opsplitsen in een Debet en Credit kolom.
  • Als je één kolom Saldo hebt en de creditbedragen zijn negatief, dan koppel je het Saldo in de importdefinitie aan de kolom Debet. Doordat de debetbedragen positief zijn en de creditbedragen negatief, importeer je de bedragen automatisch in de goede kolom.
  • De cumulatieve creditbedragen (zonder beginbalans) lees je als positief getal in. Als in het bestand negatieve cumulatieve creditbedragen staan, dan gebruik je de inleesoptie getal inverteren. Hiermee maak je van een negatief getal tijdens import een positief getal.

Direct naar

 1. Verslagleggingtraject zonder consolidatie
 2. Financieel project toevoegen
 3. Uitwerken kolommenbalans
 4. Onderhoud voorafgaande journaalposten
 5. Verslagleggingoverzicht