thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

ATV op basis van type rooster Werktijden, wisselende weken

Een medewerker met een rooster van het type Werktijden, wisselende weken kan via een werkrooster ATV-recht opbouwen, bijvoorbeeld als hij een contract heeft van 36 uur per week, terwijl hij elke week 40 uur werkt. Hierdoor bouwt hij elke week 4 uur ATV op.

Inhoud

Beschrijving

In Profit automatiseer je dit door een roostercyclus te gebruiken, waarbij je in een bepaald dagdeel aangeeft dat dit gebruikt wordt voor het opbouwen van ATV.

Als je bovenstaande roostercyclus aan een medewerker koppelt, zal deze elke week 4 uur ATV opbouwen.

Uren (dagdelen) die zijn gemarkeerd als ATV tellen niet mee voor de berekening van het gemiddelde aantal uren per week. Een dag die alleen ATV-uren bevat, telt niet mee voor de berekening van het gemiddelde aantal dagen per week.

Verlofsoort

De ATV-opbouw wordt geregistreerd bij een aparte verlofsoort van het basisverloftype ATV. Je moet deze verlofsoort toevoegen aan de cao/arbeidsvoorwaarde. Via deze verlofsoort houdt Profit per medewerker het ATV-saldo bij en kan de medewerker ATV-uren opnemen.

Ook bij deze verlofsoort is het veld ATV in de eigenschappen van de dienstbetrekking (in de cao-arbeidsvoorwaarde) van belang:

 • Aangevinkt

  De medewerker heeft recht op ATV op basis van het basisrecht van de verlofsoort ATV en op basis van het werkrooster. Hierdoor kun je beide combineren. Het recht op basis van de verlofsoort en de opbouw op basis van het werkrooster worden bij elkaar geteld.

 • Niet aangevinkt

  Medewerkers hebben geen recht op ATV op basis van het basisrecht dat bij de verlofsoort is vastgelegd. ATV-opbouw op basis van het werkrooster zal echter wel plaatsvinden.

Verlofsoort ATV op basis van het werkrooster toevoegen

Je voegt een aparte verlofsoort toe die per cao/arbeidsvoorwaarde één keer mag voorkomen. Profit zal deze verlofsoort automatisch gebruiken voor de opbouw van het ATV-saldo op basis van het werkrooster.

Prioritering vastleggen

Voor het vastleggen van een verlofreeks, richt je de prioritering van verlof in. Na het inrichten van de prioritering kun je overlappende verlofboekingen vastleggen. De prioritering bepaalt hoe Profit met het overlappende verlof overweg moet gaan.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft elke vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Als je geen prioritering inricht dan moet de medewerker om het ouderschapsverlof heen de vakantie boeken. Hierdoor legt de medewerker meerdere verlofboekingen vast voor de vakantie, wat erg bewerkelijk is.

Om dit te voorkomen richt je de prioritering in van Type verlof. Je geeft het ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan vakantie. Als de medewerker vakantie vastlegt, trekt Profit door de prioritering de uren van het ouderschapsverlof af van de vakantie.

Je kunt de prioritering als volgt inrichten:

 • 1. Ouderschapsverlof
 • 2. ATV/Verlofopbouw aanvullende roosteruren
 • 3. Wel aanwezig
 • 4. Bijzonder verlof
 • 5. Tijd voor tijd
 • 6. Feestdagenverlof
 • 7. Wettelijk Verlof
 • 8. Vakantie
 • 9. Onbetaald verlof

  Je geeft ATV of Verlofopbouw aanvullende roosteruren een hogere prioriteit dan wettelijk verlof en vakantie. Als je dit niet doet, heeft dit invloed op het aantal uren verlof van de boeking die Profit automatisch genereert bij een verlofboeking die samenvalt de opbouw.

Type verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Voeg de verlofsoort ATV toe met de code ATVW.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Wijzig eventueel de prioriteit.
 6. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Klik op: Nieuw
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer het type verlof.
 8. Selecteer ATV bij Basisverloftype.

  Je vult geen perioderecht in.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul de overige instellingen in.
 11. Klik op: Voltooien.
 12. Klik op: Ja.
Werkrooster met ATV-opbouw toevoegen

Je voegt een werkrooster toe voor medewerkers die ATV opbouwen via het werkrooster. Je legt in het werkrooster de normale werktijden vast, maar bij één dagdeel geef je aan dat het om ATV gaat.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft een contract van 36 uur, maar werkt per week 40 uur. Hij bouwt per week 4 ATV-uren op.

Je legt de volgende dagroosters vast op omgevingsniveau:

 • normale werkdag: 8:30 tot 17:00 (00:30 pauzetijd)
 • werkdag met ATV: ochtend (werktijd): 8:30 tot 12:30 en middag (ATV): 13:00 - 17:00

  Bij het dagdeel voor de middag selecteer je Verlofopbouw bij Type werk.

Je deelt het weekrooster als volgt in:

 • Maandag: werkdag 8:30 tot 17:00 (00:30 pauzetijd)
 • Dinsdag: werkdag 8:30 tot 17:00 (00:30 pauzetijd)
 • Woensdag: werkdag 8:30 tot 17:00 (00:30 pauzetijd)
 • Donderdag: werkdag 8:30 tot 17:00 (00:30 pauzetijd)
 • Vrijdag: werkdag met ATV

  Je voegt een werkrooster toe waarin je het bovenstaande weekrooster koppelt. Op basis van het weekrooster werkt de medewerker elke week 40 uur, maar hij bouwt ook 4 ATV-uren op.

Zie ook

Zie ook

Process

Verlof

Work area

HRM