thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Leningen inrichten

Je gebruikt het onderdeel Leningen voor personeelsleningen van de werkgever aan de medewerkers. Als je alleen Profit HRM gebruikt, registreer je leningen en aflossingen volledig in Profit HRM. In combinatie met Profit Payroll is het mogelijk om het geleende bedrag met het salaris uit te betalen en de aflossingen op het salaris in te houden.

Met Profit worden leningtypes met de onderstaande nummers meegeleverd:

 1. Lening met rente
 2. Lening met vrijgesteld rentevoordeel
 3. Lening met voorwaardelijke aflossing
 4. Direct opeisbare lening
 5. Overige lening

Elk leningtype heeft een eigen set looncomponenten, waardoor je per leningtype een andere journalisering kunt gebruiken. Het nummer in de omschrijving van de looncomponent correspondeert met het nummer van het leningtype, zoals bij de volgende looncomponenten:

 • Uitbetaling lening 1
 • Aflossing lening 1
 • Saldo van lening 1 begin periode (wordt niet gejournaliseerd)
 • Saldo van lening 1 einde periode (wordt niet gejournaliseerd)
 • Rente lening 1
 • Rentevoordeel lening 1 (wordt niet gejournaliseerd, want dit is alleen een bijtelling)

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Als een medewerker meerdere leningen heeft, wordt het rentepercentage gecumuleerd weergegeven in het Veld voor aantal van de looncomponent Rente lening [nummer]. Om dit te voorkomen kun je dit veld leegmaken in de eigenschappen van de looncomponent.

Het onderscheid in leningtypen is niet bedoeld om journalisering per medewerker mogelijk te maken. Hiervoor kun je de functionaliteit Afwijkende grootboekrekening gebruiken.

Inhoud

Leningtype inrichten

Profit maakt onderscheid tussen verschillende leningtypes. Het leningtype bevat voorkeurinstellingen ten aanzien van dossieritems en het rentevoordeel. Daarnaast is ieder leningtype gekoppeld aan een specifieke groep looncomponenten.

Het leningtype Overige lening is een extra type dat je naar eigen voorkeur kunt gebruiken.

Leningtype inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Type lening.

  Profit toont de voorgedefinieerde leningtypes. Je kunt geen leningtypes verwijderen of toevoegen.

 2. Open het leningtype.
 3. Wijzig de omschrijving in een omschrijving die beter past in de organisatie.
 4. Vink Rentevoordeel berekenen aan als Profit dit standaard moet doen bij leningen van dit type. Dit is een voorkeursinstelling die je per lening kunt wijzigen.
 5. Vink Document genereren bij nieuwe lening aan, als Profit de wizard voor een nieuw dossieritem moet starten na het toevoegen van een lening. Hierdoor kun je bijvoorbeeld direct een leningovereenkomst afdrukken en als dossieritem registreren.
 6. Klik op: OK.

Zie ook

Process

Lening

Work area

HRM