thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Lening

Je gebruikt dit onderdeel voor verstrekte personeelsleningen van de werkgever aan de medewerkers.

De onderstaande beschrijving heeft betrekking op leningen van werkgevers aan medewerkers. Profit ondersteunt ook leningen die worden verstrekt door een derde, maar die via de werkgever worden terugbetaald. Zie hiervoor de aparte beschrijving.

Beschrijving

Het meest voorkomende leningtype is de rentedragende lening. Dit lichten we eerst toe, zodat je bekend raakt met de standaard werkwijze en de terminologie. Een rentedragende lening heeft de volgende kenmerken:

 • Hoofdsom

  Het bedrag dat de werkgever uitleent aan de medewerker. Je bepaalt of je dit met het salaris wilt uitbetalen. Zo ja, dan gaat de hoofdsom mee in het betaalbestand en wordt deze op de loonstrook vermeld bij de betalingen.

 • Aflossingsplan

  Het aflossingsplan bevat de aflossingen (exclusief rente) die de medewerker periodiek moet terugbetalen. Je bepaalt of je deze wilt inhouden op het nettoloon. Zo ja, dan zal Profit deze inhoudingen op het nettoloon inhouden en dit vermelden op de loonstrook.

  De periodieke aflossing hoeft niet elke maand hetzelfde te zijn, je kunt deze aanpassen zodat je bijvoorbeeld een hogere inhouding doet in de periode waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald.

 • Rente

  Je legt het rentepercentage bij de lening vast. Als je aflossingen inhoudt op het nettoloon, zal Profit de rente tijdens de verwerking bepalen, deze inhouden op het nettoloon en vermelden op de loonstrook.

  Voorbeeld: 

  Een maandloner gaat een lening aan van € 5.000 met een rentepercentage van 4,5%. Je betaalt de hoofdsom uit met het salaris in januari en je doet vanaf februari een maandelijkse inhouding van € 500.

  De medewerker ontvangt in januari zijn nettoloon en de hoofdsom van € 5.000.

  In februari t/m november (10 termijnen) houdt Profit per periode de aflossing van € 500 en de rente in op het nettoloon van de medewerker.

Uitbetaling van de hoofdsom en inhoudingen via Profit Payroll kunnen alleen plaatsvinden in de perioden dat de medewerker in dienst is. Daarnaast is alleen aflossen in een nabetalingscontract ook mogelijk.

Als je meerdere gelijktijdige dienstverbanden gebruikt, vinden alle berekeningen, uitbetalingen en inhoudingen plaats op het hoofddienstverband.

Een medewerker kan meerdere gelijktijdige leningen hebben.

Meer Informatie:

Type lening

Rente

Rentevoordeel ten opzichte van wettelijke rente

Uitdiensttreding

TWK-mutaties

Voorbereiding

Werkwijze

Process

Lening

Work area

HRM