thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rente lening wijzigen

Als je een rentedragende lening toevoegt, kun je ook het rentepercentage opgeven. Dit kan het wettelijke rentepercentage zijn, of een eigen rentepercentage. Bij een eigen rentepercentage kun je ook bepalen of Profit een eventueel rentevoordeel moet berekenen en bij het loon moet tellen. Je wijzigt het rentepercentage door een renteregel toe te voegen met het nieuwe percentage en de ingangsdatum.

Bij leningen waarvan je de aflossing betaalt aan een derde (uitlener), leg je de rente niet apart vast. De aflossingen op het tabblad Aflossing zijn de bedragen die je aan de uitlener overmaakt.

Rente lening wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Open de eigenschappen van de lening.
 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 6. Selecteer Rentevoordeel berekenen (waarde economisch verkeer) bij Rentevoordeel berekenen, zodat Profit een eventueel rentevoordeel berekent en optelt bij het loon van de medewerker. Voor specifieke leningen waarbij een rentevoordeel op basis van wet- en regelgeving niet belast is selecteer je Geen rentevoordeel berekenen.
 7. Ga naar het tabblad: Rente.
 8. Klik op: Nieuw
 9. Vul de ingangsdatum in. Profit zal de voorgaande regel automatisch beƫindigen op de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe regel.
 10. Selecteer Rente toepassen op basis van marktconforme rente bij Rente.

  Door de werkkostenregeling (WKR) kun je geen wettelijke rente toepassen voor een lening. Je selecteert in dit geval de marktconforme rente.

 11. Vul het percentage van de rente in.

  Dit percentage is het jaarlijkse percentage en Profit rekent deze naar rato om naar een percentage per periode.

 12. Selecteer de methode om het openstaande saldo te bepalen bij Renteberekening.
  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op begindatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de begindatum van de periode, dus exclusief de aflossing in de huidige periode.

  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op einddatum huidige periode
 13. Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de einddatum van de periode, dus inclusief de aflossing in de huidige periode.

  Als de ingangsdatum in een geaccordeerde periode valt, leidt dit automatisch tot TWK-mutaties.

  Let op: 

  Het nieuwe rentepercentage geldt vanaf de periode van de ingangsdatum. Als de ingangsdatum na de eerste dag van een periode valt, geldt het rentepercentage toch voor de hele periode.

 14. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Lening
 2. Lening inrichten
 3. Personeelslening toevoegen
 4. Aflossingsplan lening wijzigen
 5. Rente lening wijzigen
 6. Aflossingen handmatig registreren (zonder Payroll)
 7. Lening uitbetalen en aflossen via Payroll
 8. Lening van derde

Process

Lening

Work area

HRM