thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Lening uitbetalen en aflossen via Payroll

Je handelt de uitbetaling van de hoofdsom en de aflossingen (inhoudingen) af via Profit Payroll. Hierbij houd je rekening met het volgende:

 • Hoofdsom uitbetalen

  Profit betaalt de hoofdsom uit in de periode waarin de Datum uitbetaling valt. Het veld Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking moet aangevinkt zijn.

  Profit betaalt de lening uit met het salaris van de medewerker. Profit vermeldt de uitbetaalde hoofdsom apart op de loonstrook met de omschrijving die je bij de lening hebt vastgelegd op het tabblad Opmerking. Als de medewerker meerdere leningen heeft, vermeld Profit één totaalbedrag. Hierop geldt een uitzondering: als er sprake is van afwijkende omschrijvingen per lening zal Profit de bedragen wel per lening tonen.

 • Aflossingen inhouden

  Profit houdt de aflossingen in op het nettoloon op basis van het aflossingsplan. Inhoudingen vinden alleen plaats in perioden waarin Aflossen via salarisverwerking is aangevinkt. Bevat het aflossingsplan geen aflossing in een bepaalde periode, dan vindt er geen inhouding plaats via Profit Payroll.

  Profit vermeldt de aflossing en rente apart op de loonstrook met de omschrijvingen die je bij de lening hebt vastgelegd op het tabblad Opmerking. Als de medewerker meerdere leningen heeft, vermeldt Profit totaalbedragen. Hierop geldt een uitzondering: als er sprake is van afwijkende omschrijvingen per lening zal Profit de bedragen wel per lening tonen.

  Als Profit de inhouding uitbetaalt aan een derde, wordt deze in het betaalbestand opgenomen. De loonstrook bevat dan zowel de inhouding op het nettosalaris als de uitbetaling aan een derde.

Op het tabblad Lening bij de medewerker toont Profit de hoofdsom, het totale afgeloste bedrag en het saldo. Als het saldo nul is, is de lening volledig afgelost.

Als een perioderegel afgelost is, krijgt deze in de weergave een groene achtergrond.

Looncomponenten

Elk type lening heeft een eigen set looncomponenten. Als een medewerker bijvoorbeeld twee leningen van hetzelfde type heeft, zal Profit per lening een aparte mutatie op deze looncomponenten maken:

 • In de functie Raadplegen salaris toont Profit alle mutaties afzonderlijk.
 • Op de loonstrook zal Profit de mutaties op deze looncomponenten samenvoegen, zodat deze alleen totaalbedragen bevat ten aanzien van de uitbetaling, inhoudingen en rente van de leningen. Hierop geldt één uitzondering: als je per lening afwijkende omschrijvingen hebt vastgelegd, zal Profit de bedragen ook apart tonen op de loonstrook.

Direct naar

 1. Lening
 2. Lening inrichten
 3. Personeelslening toevoegen
 4. Aflossingsplan lening wijzigen
 5. Rente lening wijzigen
 6. Aflossingen handmatig registreren (zonder Payroll)
 7. Lening uitbetalen en aflossen via Payroll
 8. Lening van derde

Process

Lening

Work area

HRM