thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Momenten van verlofrechtberekening

Profit houdt per medewerker per verlofperiode de saldi bij van het type verlof. Als een medewerker wisselt van werkgever, ontstaat altijd een nieuwe verlofsaldoregel. Hetzelfde geldt als de medewerker uit dienst treedt en vervolgens weer in dienst treedt.

Profit berekent een groot deel van de verlofrechten en saldi automatisch. Bij een aantal doe je dit handmatig zelf. Het gaat vooral om berekeningen die veel tijd in beslag (kunnen) nemen. Profit geeft aan wanneer je het verlofrecht zelf moet herberekenen. Hiervoor heb je een aparte menukeuze Herberekenen verlof.

Berekeningsmomenten Algemeen
 • Sluitingsdagentabel wijzigen

  Gevolg: De verlofsaldi van de verlofperiode waarin de feestdag valt en alle opvolgende verlofperioden herberekent Profit. Voor elke verlofaanvraag waarin de gewijzigde sluitingsdag valt, bepaalt Profit het aantal verlofuren opnieuw , met uitzondering van verlofaanvragen waarbij je zelf het aantal uren hebt ingevuld, omdat sprake was van uren per week zonder werkrooster.

 • Verlofperiodetabel wijzigen

  Gevolg: voor elke cao/arbeidsvoorwaarde die aan de verlofperiodetabel gekoppeld is, herberekent Profit de verlofsaldi van de soorten type verlof. Als je een nieuwe verlofperiode toevoegt aan een verlofperiodetabel, genereert Profit voor deze periode verlofsaldiregels.

 • Verlofrecht bepalen op basis van werkrooster wijzigen

  Gevolg: Profit herberekent alle verlofsaldoregels.

Berekeningsmomenten Werkgever
 • Afronding wijzigen

  Herberekenen verlofsaldi van alle betrokken medewerkers, omdat door een andere afronding het verlofrecht anders kan uitkomen.

 • Functietype van een functie wijzigen
Berekeningsmomenten Cao/arbeidsvoorwaarde
 • Dienstbetrekking wijzigen

  Het wijzigen van de velden ATV of Vakantie in de eigenschappen van een dienstbetrekking.

  Gevolg: De verlofsaldi van alle verlofperioden die op of na de begindatum van de dienstbetrekking vallen, herberekent Profit (alleen bij medewerkers die de gemuteerde dienstbetrekking hebben).

 • Dienstbetrekking verwijderen

  Gevolg: De verlofsaldi van alle verlofperioden die op of na de begindatum van de dienstbetrekking vallen, herberekent Profit.

 • Werkweek wijzigen of toevoegen

  Gevolg: De verlofsaldi van alle verlofperioden die op of na de begindatum van de werkweek vallen, herberekent Profit.

 • Type verlof wijzigen

  Het wijzigen van instellingen van een type verlof, met inbegrip van de instellingen voor extra verlof.

  Gevolg: De verlofsaldi van alle verlofperioden die op of na de begindatum van het type verlof vallen, herberekent Profit (alleen het betrokken type verlof)

  Uitzondering: Dit geldt niet als alleen de waarde van het veld Negatief verlofsaldo wordt gewijzigd.

 • Type verlof toevoegen

  Gevolg: Profit voegt verlofsaldiregels toe voor de huidige en toekomstige verlofperioden.

 • Type verlof verwijderen

  Gevolg: Profit verwijdert alle verlofsaldiregels van het type verlof die volledig binnen de begin- en einddatum van het type verlof vallen.

 • Import

  Na het importeren van een arbeidsvoorwaarde, dienstbetrekking, type verlof of extra verlof.

Berekeningsmomenten Verlof op basis van nacalculatie
 • Uren boeken via kalenderweergave in InSite

  Bij het boeken van uren via de kalenderweergave in InSite wordt een wachtrijtaak aangemaakt met 15 minuten vertraging. Alle boekingen en wijzigingen van boekingen die binnen deze 15 minuten worden gedaan, worden opgepakt in deze taak. Na het verstrijken van deze 15 minuten, wordt een nieuwe taak aangemaakt. Enz.

 • Import en UpdateConnector

  Bij het uitvoeren van de UpdateConnector of bij het importeren van nacalculatie wordt een wachtrijtaak aangemaakt met 15 minuten vertraging. Alle boekingen en wijzigingen van boekingen die binnen deze 15 minuten worden gedaan, worden opgepakt in deze taak. Na het verstrijken van deze 15 minuten, wordt een nieuwe taak aangemaakt. Enz.

 • Opbouw/opnemen verlof

  Gevolg: Bij het voltooien van de nacalculatie worden de betrokken verlofsaldi bij de medewerker herberekend. Op basis van de instellingen van het type verlof gebeurt dit na het vastleggen van de urenboeking, of na het accorderen.

 • Urensoort wijzigen

  Het wijzigen van de velden Geeft recht op verlof, Verwerking tijd-voor-tijd.

  Gevolg: herberekenen verlofsaldi.

Berekeningsmomenten Medewerker
 • Bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van verlofboekingen of -correcties.

  Gevolg: de saldi van de betrokken verlofperioden worden herberekend (alleen van de betrokken type verloven).

  Uitzondering: tenzij de wijziging geen betrekking heeft op het aantal uren, zoals bij het wijzigen van het veld Reden verlof.

 • Bij het wijzigen van een rooster of een nieuw rooster.

  Gevolg: Profit bouwt de roosterkalender opnieuw op en bepaalt per verlofboeking opnieuw het aantal uren. Daarna worden de saldi van de huidige en toekomstige verlofperioden herberekend.

  Uitzondering: Als je bij het type rooster Uren per week het parttime percentage niet wijzigt, maar alleen andere dagen aanvinkt, zal er geen herberekening plaatsvinden.

 • Bij het toevoegen van een wijziging op de roosterkalender of het wijzigen van een boeking in de roosterkalender

  Gevolg: Profit bepaalt per verlofboeking opnieuw het aantal uren. Daarna worden de saldi van de huidige en toekomstige verlofperioden herberekend.

 • Bij het selecteren van een nieuwe dienstbetrekking in een contract

  De dienstbetrekking bepaalt of bij een medewerker verlofrecht (verlof en/of ATV) moet worden opgebouwd.

  Gevolg: De saldi van de huidige en toekomstige verlofperioden worden herberekend.

 • Bij het wijzigen van In dienst (i.v.m. dienstjaren)

  Gevolg: De saldi van verlofperioden herberekent Profit vanaf de nieuwe datum bij In dienst (i.v.m. dienstjaren) vanwege de mogelijke toekenning van extra verlof op basis van dienstjaren. Dit is alleen mogelijk als de betreffende jaren aanwezig zijn in de verlofperiodetabel.

Process

Verlof

Work area

HRM