thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Subdienstverband (meerdere dienstverbanden)

Je kunt onder een dienstverband eventueel een subdienstverband toevoegen. Een subdienstverband lijkt in veel opzichten op een nevendienstverband, maar een subdienstverband krijgt geen eigen nummer inkomstenverhouding, wat een nevendienstverband wel krijgt.

Subdienstverbanden zijn bestemd voor het onderwijs. Als een docent als vervanger optreedt van een andere docent, krijgt de docent een subdienstverband m.b.t. de vervanging.

Inhoud

Beschrijving

Let op:

Het is wettelijk verplicht een medewerker een nieuw nevendienstverband te geven als er sprake is van een ander salaris. Dit i.v.m. een juiste dagloonbepaling voor de werknemersverzekeringen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keus tussen subdienstverband of nevendienstverband, Profit dwingt een juiste keuze niet af.

Let op: 

Alleen medewerkers met de instantie ABP kunnen een subdienstverband krijgen.

Je kunt een subdienstverband toevoegen onder een dienstverband dat niet van het type subdienstverband is. Als de einddatum van het nieuwe subdienstverband na de einddatum van dit dienstverband ligt, dan wijzig je de einddatum van het dienstverband voordat je het nieuwe subdienstverband toevoegt.

Voorbeeld:

Hrm_Nieuw subdienstverband toevoegen

In dit voorbeeld eindigt het dienstverband, voordat het nieuwe subdienstverband eindigt. Je wijzigt de einddatum van het dienstverband met de begindatum 1-1-2003, zodat de einddatums van beide dienstverbanden gelijk zijn.

Als de medewerker een FTE-percentage van 0,2 heeft voor een dienstverband dat eindigt en de vervangingen lopen door, dan kun je de einddatum van het dienstverband niet wijzigen. In dat geval voeg je een 0-uren dienstverband toe voor de medewerker.

Let op:

Als een subdienstverband een hoofddienstverband is, dan kun je hieronder geen subdienstverband toevoegen.

Onderwijs-cao

Het is alleen mogelijk om een nieuwe subdienstverband aan te maken met een onderwijs-cao. In de looninrichting buiten deze cao’s wordt geen ondersteuning aangeboden.

Gegevens overnemen bij nieuw subdienstverband in InSite

Bij het toevoegen van een nieuw subdienstverband in InSite neemt Profit voor uitbreiding of vervanging automatisch gegevens over. Hieronder zie je welke gegevens Profit overneemt:

 • Algemene velden zonder voorwaarde.

  Profit neemt van de volgende velden de actuele waarde over van het bovenliggende dienstverband waar het subdienstverband op is gebaseerd:

  • Periodenummer periodiek
  • Herhalen na (perioden)
  • Periode volgende verhoging
  • Functie
 • Uitbreidingdienstverband

  Als Uitbreiding is aangevinkt en Vervangingsdienstverband uitgevinkt, dan neemt Profit, bij het starten van het scherm, van de volgende velden de actuele waarde over van het bovenliggende dienstverband waar het subdienstverband op is gebaseerd:

  • Formatieplaats
  • Organisatorisch eenheid
  • Kostenplaats
  • Kostendrager
  • Onderwijsinstelling
 • Vervangingsdienstverband

  Als Verzuim of Verlof is gevuld, dan neemt Profit van de volgende velden de actuele waarde over van het afwezige dienstverband:

  • Formatieplaats

   Alleen als de ingevulde functie past binnen de formatieplaats of er geen functie is gevuld in de betreffende formatieplaats.

  • Organisatorisch eenheid
  • Kostenplaats
  • Kostendrager
  • Onderwijsinstelling

Als het niet gewenst is dat Profit gegevens overneemt, dan wijzig je de veldinstellingen in de context in het profiel. Je kunt voor de velden een lege voorkeurswaarde of vaste voorkeurswaarde toepassen.

Let op!

Bij een uitbreidingsdienstverband moet in het profiel Subdienstverband in de veldinstellingen context Dienstverband het veld Uitbreiding aan staan en het veld Vervangingsdienstverband uit moet staan.

Werkwijze
Zie ook

Process

Dienstverband

Work area

HRM