thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vakantietoeslag op aparte loonstrook

Je kunt de vakantietoeslag op een aparte loonstrook plaatsen en apart uitbetalen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Cao

  Je kunt de vakantietoeslag voor alle werkgevers binnen een cao apart verwerken. Met een consultcode voeg je hiervoor een aparte verwerkingscode toe. In de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' op cao-niveau koppel je de nieuwe verwerkingscode. Hierdoor geldt de afwijkende verwerkingscode voor alle werkgevers die gebruik maken van de cao.

 • Werkgever

  Je kunt per werkgever bepalen of je de vakantietoeslag apart verwerkt. Met een consultcode voeg je hiervoor een aparte verwerkingscode toe. Je koppelt deze op werkgeverniveau aan de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag', waardoor de afwijkende verwerkingscode geldt voor de werkgever.

  Let op:

  Het kan natuurlijk voorkomen, dat er nog correcties zijn na het accorderen van de verwerkingen van het reguliere loon en de vakantietoeslag. Je hebt de vakantietoeslag bijvoorbeeld in mei uitbetaald, en vervolgens ontdek je, dat een medewerker recht had op een salarisverhoging per 1 mei. Dit leidt tot een TWK-mutatie over de maand mei, waarbij ook de grondslag vakantietoeslag en dus de vakantietoeslag zelf worden verhoogd. In deze TWK-mutatie neemt Profit zowel het reguliere loon als de vakantietoeslag op, ook al heeft de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' een afwijkende verwerkingscode.

Verwerkingscode toevoegen:

 1. Neem contact op met de afdeling Support voor het opvragen van een consultcode.
 2. Ga naar: Consultancy / Payroll / Verwerkingscode.

  Dit menu is zichtbaar na het inloggen met de consultcode.

 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de verwerkingscode in.

  Je gebruikt bijvoorbeeld verwerkingscode 0 voor normale verwerkingen en verwerkingscode 1 voor de vakantietoeslag. Vul hier een code in die groter is dan 0.

  De verwerkingscode kun je bij meerdere cao's en werkgevers tegelijk gebruiken.

  De verwerkingscode moet groter zijn dan de voorgaande code. Bijvoorbeeld: In de hoofdperiode gebruik je de standaard verwerking (0) en in de correctieperiode een andere verwerkingscode (2). Hierna moet de verwerkingscode ook groter zijn dan 2.

 5. Vink Verwerkingscode ook berekenen bij uitdiensttreding aan, als je de extra verwerking ook wilt berekenen voor medewerkers die uit dienst gaan.

  Als een medewerker uit dienst treedt, berekent Profit de vakantietoeslag als je een correctieperiode met de afwijkende verwerkingscode toevoegt in het salarisverwerkingsplan. Je legt de correctieperiode vast in de periode waarin je de vakantietoeslag uitbetaalt. Als je de vakantietoeslag uitbetaalt in mei 2021, leg je de correctieperiode ook in mei 2021 vast. Als een medewerker bijvoorbeeld in januari 2021 uit dienst treedt, berekent Profit de vakantietoeslag. Als je de correctieperiode nog niet vastlegt, berekent Profit nog geen vakantietoeslag bij uitdiensttreding van de medewerker.

 6. Klik op: Voltooien.

Looncomponent inrichten op cao-niveau:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Geavanceerd.
 6. Selecteer de afwijkende verwerkingscode bij Verwerkingscode.
 7. Klik op: OK.

Looncomponent inrichten op werkgeverniveau:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Ga naar het tabblad: Afwijking.
 8. Selecteer de afwijkende verwerkingscode.
 9. Klik op: OK.

Correctieperiode toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Correctieperiode maken aan.
 6. Vink Correctieperiode direct dichtzetten uit.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer de perioderegel.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Selecteer de verwerkingscode bij Verwerkingscode.
 11. Vul de overige gegevens in.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Voer eerst de normale verloning uit in de Salarisverwerkingscockpit.
 14. Voer dan de verloning van de vakantietoeslag uit. Vervolgens kun je een aparte loonstrook met de bruto-netto berekening van de vakantietoeslag genereren.

  Eventuele correcties over de hoofdperiode kunnen meekomen in de verwerking van de correctieperiode met de afwijkende verwerkingscode. Andersom is dit niet mogelijk.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll