thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Reservering vakantietoeslag op loonstrook

Je kunt de waarden uit de salarisverwerking opnemen in een rapport of analyse. De waarden van de salarisverwerking bestaan uit looncomponenten, grondslagen of parameters. Daarnaast kun je ook de waarden uit lijstbegrippen opnemen.

Voorbeeld:

Je wilt de pensioengegevens over het voorgaande jaar analyseren. Hiervoor voeg je een nieuwe analyse toe waarin je de waarde van premieloon, premie bedragen, pensioengrondslag en parameters opneemt.

Het opnemen van de waarden uit de salarisverwerking is alleen mogelijk in bepaalde gegevensverzamelingen.

Let op: 

Als de looninrichting wijzigt, moet je de uitvoer, gebaseerd op bovenstaande gegevens, ook aanpassen. Daarom is het aan te raden lijstbegrippen te gebruiken; je kunt je eigen lijstbegrippen toevoegen. Je bepaalt zelf welke looncomponenten, grondslagen en parameters op een lijstbegrip intellen. Je vindt hierover meer informatie in het Help Center.

Inhoud

Looncomponenten

De looncomponenten met stamnummer om de reservering op de loonstrook te tonen:

 • 100.002.503 'Reservering vakantietoeslag'
 • 100.002.508 'Afboeken reservering vakantietoeslag door extra opbouw'
 • 100.002.524 'Saldo loonstrook : Gereserveerde vakantietoeslag'
 • 100.002.525 'Saldo loonstrook : Uitbetaald vakantietoeslag'
 • 100.002.526 'Saldo loonstrook : Uitbetaald voorschot vakantietoeslag'
 • 100.002.527 'Saldo vakantietoeslag: Periode vanaf (Uitbetaald vakantietoeslag)'
Loonstrook aanpassen

Om de reservering op de loonstrook te tonen, moet je twee nieuwe lijstbegrippen toevoegen en inrichten:

 • Reservering vakantietoeslag (cumulatief)

  Dit lijstbegrip zal de totale waarde van het gereserveerde vakantietoeslag tonen minus de uitbetaling van vakantietoeslag en/of voorschot vakantietoeslag.

 • Reservering vakantietoeslag (periode)

  Dit lijstbegrip zal de waarde van de periodieke reservering tonen.

Lijstbegrippen toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegrip.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving Reservering vakantietoeslag (cumulatief) in.
 4. Klik op: Voltooien.

  Profit kent automatisch een nummer toe aan het nieuwe lijstbegrip.

 5. Herhaal deze stappen, maar vul nu de omschrijving Reservering vakantietoeslag (periode) in.

Lijstbegrippen inrichten:

 1. Open de eigenschappen van het lijstbegrip Reservering vakantietoeslag (cumulatief).
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponenten.
 3. Geef bij de volgende looncomponenten aan dat deze intellen op het lijstbegrip:
  • Selecteer de looncomponent 100.002.525 'Saldo loonstrook : Uitbetaald vakantietoeslag'.

   Geef in de kolom Berekening ( +/- ) een - op.

  • Selecteer de looncomponent 100.002.526 'Saldo loonstrook : Uitbetaald voorschot vakantietoeslag'.

   Geef in de kolom Berekening ( +/- ) een - op.

  • Selecteer de looncomponent 100.002.524 'Saldo loonstrook : Gereserveerde vakantietoeslag'.

   Geef in de kolom Berekening ( +/- ) een + op.

 4. Klik op: OK.
 5. Open de eigenschappen van het lijstbegrip Reservering vakantietoeslag (periode).
 6. Ga naar het tabblad: Looncomponenten.
 7. Geef bij de volgende looncomponenten aan dat deze intellen op het lijstbegrip:
  • Selecteer de looncomponent 100.002.503 'Reservering vakantietoeslag'.

   Vul in de kolom Berekening ( +/- ) een '+' in.

  • Selecteer de looncomponent 100.002.508 'Afboeken reservering vakantietoeslag door extra opbouw'.

   Vul in de kolom Berekening ( +/- ) een '-' in.

 8. Klik op: OK.

De twee lijstbegrippen bevatten nu een optel- en/of aftreksom. Het controleren van deze som kan uiteraard door de waarde van de looncomponenten in de loonberekening na te kijken en het toepassen van de som hierop. Het tonen van het resultaat van deze lijstbegrippen kan via de loonstrook.

Indien er meerdere cao's actief zijn, gebruik je hiervoor de twee lijstbegrippen. Voor alle cao's kun je dan de looncomponenten plussen en minnen.

Nu de lijstbegrippen zijn toegevoegd, kun je de loonstrook aanpassen.

Loonstrook aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Uitvoer / Beheer / Rapport Payroll.
 2. Selecteer het rapport Digitale loonstrook (Profit).
 3. Klik op: Kopiëren.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Klik onder de veldenlijst op: Aanpassen.

  Het venster Wizard gegevensverzameling toont de lijstbegrippen die al aan de gegevensverzameling zijn toegevoegd.

  Pay_Reservering vakantietoeslag op loonstrook (20) - Huidige gegevensverzameling

 6. Klik op: Aanpassen.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Selecteer Lijstbegrip bij Soort kolom.
  3. Klik op: Volgende.
  4. Selecteer het lijstbegrip Reservering vakantietoeslag (cumulatief).

  5. Klik op: Voltooien.
 7. Herhaal deze stappen om het lijstbegrip Reservering vakantietoeslag (periode) toe te voegen.
 8. Klik op: OK. Je keert terug naar de Wizard gegevensverzameling.
 9. Klik op: Volgende. Er kan een melding volgen over niet gebruikte velden, klik dan op Nee.
 10. Open de rubriek Extra velden.
 11. Voeg de nieuwe velden toe aan de gegevensverzameling en vul een omschrijving in de kolom Veld

 12. Klik op: Voltooien.

  Het veld is toegevoegd aan de gegevensverzameling. Je kunt dit nu op de loonstrook plaatsen.

 13. Sleep het veld uit de veldenlijst op de loonstrook.

 14. Sluit de Rapportgenerator af.
 15. Klik op: Ja.
Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll