Functie toevoegen voor medewerker in InSite

Je kunt een nieuwe functie toevoegen voor een medewerker of de bestaande functieregel aanpassen in InSite.Je gebruikt deze optie ook om een overplaatsing vast te leggen.

Let op:

Gebruik je autorisatie op basis van functie? Bij deze methode kan een gebruiker (gekoppeld aan een medewerker) automatisch lid worden van bepaalde gebruikersgroepen en hierdoor ook de bijbehorende autorisatie krijgen. Houd hier rekening mee bij het in dienst melden, bij functiewijzigingen en bij de formatieverdeling.

Functie wijzigen:

 1. Klik op: HRM.
 2. Klik op: Functie wijzigen.
 3. Selecteer het profiel dat je voor de functiewijziging wilt gebruiken.
 4. Selecteer het dienstverband die je wilt wijzigen. In dit geval het dienstverband zonder einddatum.

  Als de medewerker onder de cao BVE of HBO valt, vink je Bovenschoolse functie niet aan.

 5. Klik op: Aanmaken.

Wijziging beoordelen in de workflow:

Voor de beoordeling van het wijzigen van de functie krijgen de verschillende verantwoordelijken een taak ter beoordeling. Beoordeel de verschillende taken en geef ze akkoord tot dat de workflow is afgehandeld.

Medewerker overplaatsen in InSite

Je kunt een medewerker overplaatsen naar een nieuwe organisatorische eenheid (OE) en/of formatieplaats in InSite.

Aandachtspunten:

 • De autorisatie kan gekoppeld zijn aan het organigram. In die situatie bepaalt de organisatorische eenheid waar de medewerker bij hoort zijn mogelijkheden in Profit. Als je een nieuwe organisatorische eenheid koppelt aan een medewerker, kan hierdoor zijn autorisatie dus ook wijzigen.
 • Er is een 'ongeautoriseerde overplaatsing'. Hiervoor is een aanmaak- en beoordeelpagina beschikbaar. Dit houdt in dat er geen filterautorisatie wordt toegepast op medewerker. De ongeautoriseerde overplaatsing biedt in beginsel dus toegang tot alle medewerkers, houd hier rekening mee bij het inrichten van dit onderdeel.

  Bij het aanmaken en beoordelen van de ongeautoriseerde overplaatsing is het niet mogelijk om het salaris te wijzigen.

Functie wijzigen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.
 3. Klik op: Overplaatsen.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 4. Klik op: het profiel.
 5. Selecteer de medewerker.
 6. Vul eventueel de Ingangsdatum mutatie. Als je dit veld vult (en de datum komt niet overeen met de huidige begindatum), voegt Profit een nieuwe regel met de mutatie toe. Als je dit veld niet vult, wijzig je de huidige regel.

  Het is mogelijk dat dit veld via het profiel onzichtbaar is gemaakt. In dat geval ben je nu de huidige regel aan het wijzigen.

 7. Selecteer de formatieplaats. Als je een formatieplaats selecteert, zie je direct de bijbehorende organisatorische eenheid en functie. Profit neemt ook de kostenplaats en -drager over, als je kostenplaatsen en -dragers gebruikt. Mocht de nieuwe formatieplaats geen kostenplaats- of drager bevatten, dan blijft de oude kostenplaats of -drager van toepassing.
 8. Selecteer de organisatorische eenheid en de functie. Als je de gewenste functie niet kunt vinden, is deze nog niet aan de werkgever van de medewerker gekoppeld.

  Je kunt ook direct een formatieverdeling vastleggen, als je dit in de eigenschappen van het profiel hebt ingericht.

 9. Klik op: Toevoegen.

Zie ook