Nadruk gebruiken in menu

Je kunt een menu-item meer nadruk geven door nadruk of extra nadruk toe te passen.

Leg de nadruk en extra nadruk vast in het thema Thema.

Leg per pagina de nadruk vast. Als de pagina in het menu zit, zal de pagina van de nadruk worden toegepast, mits dit in de instellingen van het menu-item is vastgelegd.

Je kunt per menu-item afwijken van de nadruk die bij de pagina is vastgelegd.

Nadruk vastleggen per pagina:

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Klik het menu-item waarvan je de nadruk wilt aanpassen.
 3. Je ziet de pagina die bij het menu-item hoort.
 4. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
 5. Klik op: Eigenschappen.
 6. Ga naar het tabblad: Kenmerken.
 7. Selecteer de nadruk die je wilt geven aan het menu-item.

  In het menu moet bij het corresponderende menu-item de instelling Overnemen van pagina geselecteerd zijn.

 8. Klik op: Aanpassen.
 9. Publiceer de pagina.

Nadruk vastleggen bij menu-item:

Je kunt ook nadruk vastleggen in de eigenschappen van het menu-item.

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2.  Ga naar het tabblad: Site.
 3. Klik op: Menu / Menu.

  Ins_Sitemanagement Menu

 4. Open de eigenschappen van het menu-item dat je wilt benadrukken.
 5. .
 6. Selecteer in het veld Nadruk de juiste waarde. De standaardwaarde van een submenu is Normaal. Bij alle overige menu-items is de standaardwaarde Overnemen van pagina. Als je de waarde bij de pagina verwijdert wordt de nadruk van het menu-item Normaal.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Sluit het menu.

Direct naar

 1. Menu van de site
 2. Presentatie menu instellen
 3. Startpagina koppelen aan menu
 4. Menu-item toevoegen
 5. Menu-item wijzigen
 6. Nadruk gebruiken in menu
 7. Kruimelpad