Menu van de site

Het menu van de site bepaalt de manier waarop een bezoeker door de site navigeert. Via het menu krijgt de bezoeker toegang tot de verschillende pagina's en processen.

Video

De menustructuur wordt uitgelegd vanaf 9:05 min.

Beschrijving

In OutSite en (InSite) onderscheiden we verschillende menu's:

 • Menu:

  Je kunt het menu van de site op verschillende manieren presenteren door één van de menu-varianten te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een menu bovenin de site dat uitklapt om alle niveaus te tonen of een menu dat links staat en uitklapt naar beneden. Je kunt de menu’s stijlen met thema-instellingen, bijvoorbeeld een gedeeltelijke doorzichtigheid in de achtergrond van een menu.

  Als de linkerzone geen menu actief heeft of de rechter zone geen adviseur, acties, workflow acties of directe verwijzingen dan worden deze zones verborgen. Als de banner in de linkerzone gevuld is maar er is geen menu, dan wordt de linkerzone niet verborgen.

 • Inhoud:

  Het deel in het midden richt je naar je eigen wensen in. Je kunt in dit menu verschillende niveaus maken en per niveau een verschillend aantal kolommen toevoegen. In dit menu plaats je de inhoud van de pagina. Deze zone wisselt op iedere pagina van inhoud en eventueel van opbouw.

  Je kunt de inhoud van een portalpagina opdelen in maximaal vier kolommen. Deze kolommen vul je met tekst, opsommingen, afbeeldingen, etc.

 • Menu onder:

  Het menu dat je in de zone Onder toont is onafhankelijk van het hoofdmenu. Je kunt in deze zone meerdere menu-opties naast of boven elkaar tonen. Wat je hier toont is op iedere pagina in de site hetzelfde. Je kunt twee niveaus tonen, het eerste wordt horizontaal getoond, het tweede verticaal onder elk item van het eerste menu. Niveaus onder het tweede niveau worden genegeerd. Je beschikt over aparte Tekststijlen (Aanvullend menu niveau 1 en 2). Het ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  2G_

Werkwijze

Zie ook